Geschatte inseminatie-/dekdatum

In UNIFORM is het mogelijk om een geschatte inseminatie/dek-datum aan te maken wanneer het dier bijvoorbeeld een samenweiding heeft gehad. Deze geschatte datum wordt toegevoegd wanneer u het dier bij de daginvoer een drachtstatus geeft. Om dit te kunnen doen moet u eerst een instelling nakijken, dit kan door in het scherm van de daginvoer aan de rechterkant op ‘instellingen’ te klikken, onder het knopje ‘dracht’ moet het vinkje “Vraag naar dagen bij Dr++ melding” aan staan.

In onderstaand voorbeeld is er een samenweiding geregistreerd en enkele weken later is er een drachtcontrole geweest. Het dier is drachtig, dit wordt via de daginvoer ingegeven. Het programma vraagt tijdens de ingave van de dracht naar het aantal dagen dat het dier drachtig is, dit vakje is ingevuld adhv de datum van de samenweiding, als de dierenarts u een andere drachtduur meldt kan u dit getal wijzigen, aan de hand van de dagen drachtig maakt Uniform een geschatte inseminatie/dek- datum.

Als u naar de dierkaart van dit dier gaat, ziet u op het tabblad voortplanting een nieuwe regel met een natuurlijke dekking, de datum hiervan is berekend aan de hand van de dagen die u bij de daginvoer heeft ingevuld. In deze regel ziet u achteraan een vinkje staan in het Dr+ vakje en bij toelichting staat dat dit ‘geschat’ is.

Het voordeel hiervan is dat het dier een geschatte kalfdatum krijgt aan de hand van de ingegeven dagen bij de drachtcontrole en niet op basis van de ingave datum van de samenweiding.

Neemt u gerust contact op met onze helpdesk wanneer u meer hulp nodig heeft. Om meer te leren over ons programma, kunt u ook kijken bij onze demovideo’s of onze webinars.