Onze oplossing voor vleesveehouders

Een accuraat veedatabestand is essentieel in de huidige bedrijfsvoering en maakt het mogelijk de vleesveestapel te monitoren. Met UNIFORM-Beef worden gegevens éénmalig en eenvoudig ingevoerd met een strikte datavalidatie vanaf de pc en/of de app.

Koppelingen: landspecifieke en procescomputers
We voorzien talrijke koppelingen. Zo is er communicatie mogelijk met I&R, stamboekregistratie, tocht- en activiteitsdetectiesystemen, voerstations en weegschalen. Hierdoor kan u gegevens éénmalig invoeren en de administratieve taken sterk verminderen.

Praktische analyse
U kan de veestapel opvolgen met professionele, voorgeprogrammeerde analyses en visualiseren aan de hand van de grafieken. Deze grafieken zijn naar eigen voorkeuren in te stellen dankzij de vele beschikbare filters in het pakket.

Voor meer informatie over ons programma voor vleesvee kunt u contact opnemen met ons salesteam.