Geschatte inseminatie-/dekdatum

In het UNIFORM managementprogramma is het mogelijk een geschatte inseminatie/dek-datum te laten maken, wanneer het dier bijvoorbeeld een samenweiding heeft gehad. Deze geschatte datum wordt toegevoegd wanneer u de koe bij de daginvoer een drachtigheidsstatus geeft. Om hiermee te kunnen werken zijn er eerst een aantal handelingen nodig:

Controleer eerst of de volgende instelling actief is onder ‘systeeminstellingen’ en dan “algemene instellingen, onder het kopje ‘dracht’: “Vraag naar dagen bij Dr+ melding”.

In dit voorbeeld is er een sprake geweest van een samenweiding, vervolgens is er een drachtcontrole geweest. De koe is drachtig verklaart en via de daginvoer wordt dit ingegeven. Het programma vraagt vervolgens naar het aantal dagen dat het dier drachtig is en als dit wordt ingevuld, maakt het programma een geschatte inseminatie/dek- datum:

Als u naar de dierkaart van het desbetreffende dier gaat, bij het tabblad voortplanting, ziet u nu een nieuwe regel met ‘natuurlijke dekking’ en de datum die hij heeft berekend met de dagen die u bij de daginvoer heeft ingevuld. Daarom ziet u nu achter die nieuwe regel een vinkje staan bij ‘natuurlijke dekking’ in het Dr+ vakje:

Het voordeel hiervan is dat het dier een meer nauwkeurig geschatte afkalfdatum krijgt in het UNIFORM programma en u weet waar u aan toe bent!

Neemt u gerust contact op met onze helpdesk wanneer u meer hulp nodig heeft. Om meer te leren over ons programma, kunt u ook kijken bij onze demovideo’s of onze webinars.