Internet of Things

Innovatie in de landbouw is constant en noodzakelijk met het oog op productie efficiëntie. Momenteel werken we met zeer gespecialiseerde hardware en standalone apparatuur die uiterst efficiënt is met het in realtime verzamelen van informatie. Vandaag is de maximale productie op verschillende landbouwbedrijven bereikt dankzij landbouw 4.0 die als doel heeft informatie te verzamelen, te integreren en te verwerken via sensoren, internet en software. Voor deze grote hoeveelheid verzamelde gegevens, “big data”, worden algoritmen gebruikt om de informatie om te zetten in cijfers die helpen bij de besluitvorming.

Het nieuws in de landbouwsector is altijd bedoeld om productie- en/of managementverbeteringen te genereren. De markt lanceert voortdurend innovaties om operaties te katalyseren waardoor de productie gemakkelijker te bedienen, efficiënter en duurzamer wordt. Het “Internet of Things” (IoT) is al aanwezig in de landbouw om de productiecapaciteit te verhogen. Inzicht in de voordelen van investeringen in deze en andere technologieën is essentieel, aangezien hun doel in de digitale omgeving eenvoudig is: de producent helpen, zijn winst maximaliseren en de bedrijfsvoering optimaliseren

Het Internet of Things is een uitbreiding van het huidige internet. Hiermee kunnen deze voor computers en communicatie geschikte objecten (hardware) verbinding maken met het internet. Deze hardware-apparaten zijn voorzien van sensoren die worden ondersteund door diverse informatie (het verzamelen van gegevens). De verzamelde gegevens op zich zijn niet voldoende, zodat geavanceerde functies, die we in software bestaande algoritmen noemen, nodig zijn om op basis van de verzamelde gegevens tot bruikbare inzichten te komen. De informatie wordt opgeslagen in de cloud en kan via het internet worden geraadpleegd. De landbouwer neemt dan beslissingen op basis van de gegevens die op dat moment worden verzameld en geanalyseerd.

In de melkveehouderij hebben we bijvoorbeeld het Real Time Location Systeem (RTLS). Deze sensor wordt op grote schaal gebruikt op boerderijen in Europa. Met dit systeem weet de veehouder hoe lang de koeien liggen of staan/lopen. Dat zegt veel over het dierenwelzijn. Als een koe te lang ligt, is ze waarschijnlijk ziek. Het RTLS-systeem gebruikt de door de algoritmen verzamelde en geanalyseerde gegevens om de producent te waarschuwen via een alarm (ontvangen door de tablet, desktop of smartphone) wanneer het op basis van de bewegingsanalyse een mogelijk ziek dier detecteert. Dit soort systeem kan, dankzij de algoritmen in de software, informatie anticiperen dagen voordat de gebeurtenis plaatsvindt. De ziekte van een dier op voorhand diagnosticeren betekent een efficiëntere behandeling en minder productieverlies. Dit soort systeem stuurt ook signalen dat dieren tochtig kunnen zijn, en de exacte informatie over waar de dieren zich bevinden, waardoor tijd wordt bespaard bij het zoeken in de stal.

In de landbouw kunnen we de klimaatbewakingssensoren voor gewassen noemen. Hiermee is het mogelijk verschillende intelligente sensoren in het veld te integreren om een compleet weerstation te verkrijgen. Diverse informatie zoals lucht- en bodemvochtigheid, temperatuur en zonnestraling die door planten wordt ontvangen, kan door de sensoren worden verzameld. Deze informatie is dan gemakkelijk en in real time beschikbaar voor de landbouwers. Irrigatie kan automatisch worden gepland met inachtneming van alle informatie, waardoor het watergebruik wordt geoptimaliseerd. Het succes van landbouw 4.0 is te danken aan een perfecte trias: hardware heeft sensoren om informatie vast te leggen, IoT verzamelt gegevens en stelt die ter beschikking van de software via algoritmen die de gegevens verwerken.

Er wordt nu al 24/7 tonnen aan informatie verzameld, die op een intelligente manier aan de boer worden teruggegeven. Dankzij deze gegevens is het mogelijk het beheer van de landbouwbedrijven beter te controleren, waardoor in een vroeg stadium beslissingen kunnen worden genomen, de productierisico’s worden verminderd, beter kan worden gepland en bijgevolg betere resultaten kunnen worden geboekt.

Nayara Magalhães Gonçalves
Dierenarts, afgestudeerd aan de Federale Universiteit van Vicosa – MG

Market Support and Development Manager bij UNIFORM-Agri

Deel dit verhaal, kies je platform!