De toepasbaarheid van het Internet of Things (IoT) in de landbouw

Artikel: 3 van 3 (vertaald)
Gepubliceerd op de website van Prodap

Innovatie in de landbouw gaat steeds door en is noodzakelijk met het oog op efficiëntie. We werken momenteel met zeer gespecialiseerde hardware en standalone apparatuur die uiterst efficiënt zijn in het verzamelen van real-time informatie.

Tegenwoordig is de maximale productie op verschillende boerderijen bereikt, dankzij landbouw 4.0, die als doel heeft informatie te verzamelen, integreren en verwerken via sensoren, internet en software. Algoritmen worden gebruikt om de grote verzameling aan data, big data genoemd, te transformeren in cijfers die kunnen helpen bij de besluitvorming.

Het nieuws in de agrarische sector is altijd bedoeld om productie en management te verbeteren. De markt lanceert voortdurend innovaties om activiteiten te versnellen, waardoor de productie eenvoudiger, efficiënter en duurzamer wordt.

Het ‘Internet of Things’ (IoT) is al aanwezig in de landbouw om de productiecapaciteit te vergroten. Het is essentieel om te begrijpen wat de voordelen zijn van investeren in deze en andere technologieën, aangezien het doel in de digitale omgeving eenvoudig is: de boeren helpen, hun winst maximaliseren en de prestaties optimaliseren.

Het Internet of Things is een uitbreiding van het huidige internet. Hiermee kunnen computers en communicatiemiddelen (hardware) verbinding maken met internet. De sensoren in deze hardware-apparaten gebruiken verschillende soorten informatie en verzamelen gegevens.

Met alleen deze verzamelde gegevens kunnen de apparaten eigenlijk nog niks, daarom wordt er gebruik gemaakt van een geavanceerde technologie, namelijk algoritmen. Deze algoritmen zorgen ervoor dat de verzamelde data wordt omgezet in bruikbare inzichten. Deze informatie wordt opgeslagen in de cloud en is toegankelijk via internet. De boer neemt vervolgens beslissingen op basis van de data die wordt verzameld en door algoritmen wordt geanalyseerd.

In de melkveehouderij hebben we bijvoorbeeld het Real Time Location System (RTLS). Deze sensor wordt veel gebruikt op boerderijen in Europa. Met dit systeem weet de veehouder hoelang de koeien liggen, staan of lopen. Dat zegt natuurlijk veel over dierenwelzijn. Bijvoorbeeld, als een koe te lang ligt, dan is ze waarschijnlijk ziek.

Het RTLS-systeem gebruikt gegevens die zijn verzameld en door algoritmen zijn geanalyseerd. Het waarschuwt de boer via een signaal (bericht op tablet, computer of smartphone) wanneer het een potentieel ziek dier heeft gedetecteerd op basis van bewegingsanalyse. Vanwege de algoritmen die in de software aanwezig zijn, kan dit type systeem al dagen voordat ziekte aan de orde is anticiperen op de verzamelde gegevens. Het vooraf diagnosticeren van zieke dieren betekent een efficiëntere behandeling en een lager productieverlies. Ook stuurt dit type systeem signalen dat koeien tochtig kunnen zijn, voorzien van de exacte locatiegegevens van de koeien, wat tijd bespaart bij het zoeken in de stal.

Wanneer we kijken naar de landbouw, zijn klimaatmonitorsensoren voor gewassen een uitkomst. Met dit systeem is het mogelijk om meerdere intelligente sensoren in het veld te plaatsen om zo een compleet weerstation te verkrijgen. De sensoren kunnen verschillende soorten informatie verzamelen, zoals lucht- en bodemvochtigheid, temperatuur en zonnestralen die door planten worden opgevangen. Deze informatie is eenvoudig real-time beschikbaar voor boeren. Het is dan mogelijk om irrigatie automatisch in te richten, waarbij er rekening wordt gehouden met alle factoren en hierdoor het waterverbruik wordt geoptimaliseerd.

Het succes van landbouw 4.0 is te danken aan drie belangrijke onderdelen: hardware heeft sensors om informatie te vast te leggen, Internet of Things verzameld gegevens en stelt deze beschikbaar aan de software via algoritmen die de gegevens verwerken.

Er wordt al heel veel informatie 24/7 verzameld en op een intelligente manier teruggestuurd naar de boer. Door deze gegevens is het mogelijk om een betere controle te hebben over het managementproces op de boerderij. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is om eerder besluiten te nemen, beter te plannen, er minder productierisico’s zijn en er betere resultaten mogelijk zijn.

Nayara Magalhães Gonçalves
Dierenarts afgestudeerd aan de Federal University of Vicosa – MG
Market Support and Development Manager bij UNIFORM-Agri

Deel dit verhaal, kies jouw kanaal!