UNIFORM-Agri België viert vijfhonderdste gebruiker

Vijftien jaar geleden startte Jan De Pestel met Unifarm en bracht hij het van oorsprong Nederlandse UNIFORM-Agri pakket naar de Belgische markt. Hij was overtuigd van de nood die de Belgische melkveehouderij had aan een degelijk softwarepakket bij groeiende veestapels. Ondertussen wordt ruim een kwart van het Vlaamse melkvee beheerd via het programma. Ook adviesverleners en dierenartsen maken er gretig gebruik van.

Jan: “Het is sterk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf maar allemaal komen ze op een dag op een punt dat ze niet meer alles vanuit het hoofd of op papier kunnen managen. Gemiddeld gebeurt dat wanneer het bedrijf groeit naar 80 tot 100 melkkoeien. De meerwaarde van een softwarepakket zoals UNIFORM zit erin dat je problemen sneller ontdekt en kunt opvolgen waardoor de rentabiliteit verbetert. Het dashboard is de spiegel van je bedrijf.”

Quick wins
Gevraagd naar de snelle voordelen die een managementprogramma zoals UNIFORM-Agri kan bieden, komt de directe koppeling met Veeportaal naar boven. “Geen gedoe met zoeken naar de juiste koe om kalvingen in te geven. Ook het bijbestellen van verloren oormerken verloopt automatisch. Daarnaast zijn discussies over wel of niet uitgevoerde inseminaties verleden tijd. Het opkuisen van de koekalender is bij sommige gebruikers de belangrijkste stap en die geeft meteen meerwaarde.

Stijn Peeters aan het UNIFORM-Agri dashboard, samen met Erika Clysters die de installatie en de helpdesk voor het pakket verzorgt.

Door de koppeling met zowat alle melkinstallaties, voer- en activiteitssystemen is er direct een arbeidsbesparing voelbaar.” Het UNIFORM-Agri programma blijft trouwens evolueren. Jan: “We zijn aangesloten op het DjustConnect-project van het ILVO. Daarnaast willen we nog meer connecties leggen met de fokkerijorganisaties. En we werken aan een cloud-versie van het programma zodat niet steeds een installatie op de computer van de gebruiker vereist is en je van overal je stallen kan opvolgen.” Unifarm timmert ook verder aan de weg richting Wallonië zodat ook daar alle beschikbare data in UNIFORM-Agri kunnen beheerd worden. Voor Jan is de tijd gekomen om wat gas terug te nemen en zijn collega’s Tom Dedecker en Erika Clysters voluit in te schakelen en bij te staan.

De data in het pakket geven ons ondertussen een interessante inkijk in de evolutie van de Belgische (overwegend Vlaamse) melkveehouderij. Dat gebeurt aan de hand van 104 bedrijven die van bij de start van het pakket in België hun bedrijf via UNIFORM-Agri opvolgden en hun gegevens anoniem doorstuurden voor de bedrijfsvergelijking.

“UNIFORM-Agri is geen bijproduct bij een installatie of machine. Onze enige business is het softwarepakket. We moeten er dus voor zorgen dat het altijd up-to-date is en dat we meerwaarde blijven bieden aan onze gebruikers.” (Jan de Pestel)

Evolutie Belgische melkveehouderij
Deze UNIFORM-gebruikers zijn gemiddeld hard gegroeid, met 81 procent groei in 9 jaar is dat ten opzichte van andere landen waar UNIFORM deze cijfers ook heeft, enorm (de gemiddelde groei is 30 procent bij boeren in alle landen die UNIFORM gebruiken). Het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien is gedaald van 8,4 naar 7,7. Dat scheelt in de kosten. Het gemiddelde van alle landen bij elkaar lag al lager, maar is minder sterk gedaald (van 7,0 naar 6,6). De hogere cijfers in België hebben waarschijnlijk een direct verband met de groei.
Bij de lactatieproductie is er een goede ontwikkeling, met een 14 dagen kortere lactatie wordt er bijna 780 kg melk extra gemolken.
Omdat de gehaltes ook gestegen zijn, is de kg vet- en eiwitproductie per lactatie met 41 kg toegenomen in 9 jaar.
Wat de vruchtbaarheid betreft, blijkt dat de dagen tot de eerste inseminatie met 5 stuks zijn teruggebracht. De nieuwe kengetallen van vruchtbaarheid waren er 9 jaar geleden nog niet. Dus vergelijken kan niet. Maar een vergelijking met de grotere internationale groep bedrijven leert ons dat in België de Insemination Rate (IR, worden er voldoende koeien geïnsemineerd) beter is dan internationaal. De Conception Rate (CR, de succesfactor van het insemineren) ligt daarentegen wat lager. Dat resulteert in een Pregnancy Rate (PR, het efficiëntiegetal voor het drachtig maken van de veestapel) van 17,3 in België, tegen een PR internationaal van 17,0. Er is dus overal nog wel werk aan de winkel. Het streven is een PR van boven de 20.

De maandelijkse automatische bedrijfsvergelijking van UNIFORM, toont ook hoe het met de uiergezondheid gaat. Hiervoor gebruikt het programma een objectief getal, namelijk het celgetal. De 100 bedrijven in België laten een zeer stabiel celgetal zien van 218, dat is veranderd naar 217 in 9 jaar tijd. De cijfers omtrent uiergezondheid in België liggen circa 5 procent hoger dan internationaal.
Als het gaat om kalversterfte, zowel doodgeboren als binnen 14 dagen na afkalven, zien we bij de 100 melkveebedrijven een stijging na 9 jaar. Deze loopt zelfs op tot bijna 9 procent. Internationaal ligt dit cijfer 1,5 procent lager. Bij de actuele productie is het interessant om te kijken naar de verschillen in de BSK (bedrijfsstandaardkoe) gedurende de lactatiestadia.

Conclusies uit de Belgische melkveehouderij, op basis van 104 bedrijven die gedurende 9 jaar werkten met
het UNIFORM-Agri pakket

De cijfers van nu liggen duidelijk hoger dan 9 jaar geleden. De verschillen gedurende de lactatie zijn kleiner geworden. De lactatiestart met transitieproblematiek blijft een extra aandachtspunt. Tot slot zijn er kengetallen die wat zeggen over duurzaamheid. Hierbij wordt een hoge productie-efficiëntie en levensproductie bij afvoer gezien als goed. De productie-efficiëntie kijkt naar de efficiëntie vanaf de eerste kalfdatum. Deze is in België opvallend gelijk aan het internationale gemiddelde. De levensproductie bij afvoer is in België wel duidelijk lager. “Daar valt duidelijk verbetering te halen”, aldus Harm-Jan van der Beek, internationaal directeur van UNIFORM-Agri, die deze cijfers bezorgde.

Familie Peeters uit Nijlen
De vijfhonderdste gebruiker in België is de familie Peeters uit Nijlen. Zeven jaar geleden startten zij met hun melkveebedrijf op deze locatie. In 2014 bouwden ze een nieuwe melkveestal met 4 robots en daarna kwam er een stal voor het jongvee bij. In totaal staan er zo’n 600 dieren op de locatie, waarvan 240 melkkoeien in productie en 40 droogstaande dieren. Het bedrijf heeft ook een zestigtal dekstieren die het verkoopt. De rest is jongvee. De familie is daarnaast erg bedrijvig in de prijskampen. “Een fijne hobby”, lacht zoon Stijn die het bedrijf samen met zijn ouders en vriendin uitbaat.

Stijn Peeters ontvangt als vijfhonderdste klant 500 euro korting op het UNIFORM-Agri pakket (v.l.n.r.: Tom Dedecker, Stijn Peeters, Erika Clysters en Jan De Pestel)

Sinds augustus 2021 maken Luc en Stijn Peeters voor hun bedrijf gebruik van het UNIFORM-Agri programma. De directe aanleiding was een vervanging van 2 melkrobots. Stijn: “Onder andere door onze genetica hebben wij een aantal koeien die hoog op hun poten staan. Te hoog voor de Fullwood Packo robots die we al in gebruik hadden. We hadden de koeien al in 2 groepen ingedeeld maar het bleef behelpen met te veel handmatig aansluiten. Daarom beslisten we om de robots te vervangen door Lely-robots, die de hoge uiers wel konden aankoppelen. Nu hebben we twee systemen: eentje van Fullwood Packo en eentje van Lely. Om alles overzichtelijk te houden en goed te kunnen opvolgen, beslisten we te starten met het UNIFORM-Agri pakket. Nu moeten we ook niet telkens in de verschillende pakketten zoals CRV, Veeportaal en andere, inloggen. Ik heb snel een overzicht van hoe het er bij de koeien aan toegaat.” Stijn maakt dikwijls gebruik van de app. “Wanneer ik een koe behandel in de stal, kan ik dat meteen invoeren in de app. Erg handig.”

De familie werkt nog maar een paar weken met het UNIFORM-Agri programma en heeft de voordelen al ontdekt. “In de toekomst hoop ik ook nog meer rond vruchtbaarheid te kunnen werken omdat het programma daar goeie data geeft. De waarden van de bedrijfsstandaardkoe (BSK) zijn erg interessant, want deze zijn gebaseerd op de melkmeting. Ik ben snel op de hoogte via het pakket en kan dus snel ingrijpen. Vroeger werkten we via de tussenkalftijd maar dan kijk je eigenlijk naar het verleden. Ik kijk liever naar het heden via de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen om het in de toekomst nog beter te kunnen doen.”

“In de toekomst hoop ik ook nog meer rond vruchtbaarheid te kunnen werken omdat het programma daar goeie data geeft. De waarden van de bedrijfsstandaardkoe (BSK) zijn erg interessant, want deze zijn gebaseerd op de melkmeting. Ik ben snel op de hoogte via het pakket en kan dus snel ingrijpen. Vroeger werkten we via de tussenkalftijd maar dan kijk je eigenlijk naar het verleden. Ik kijk liever naar het heden via de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen om het in de toekomst nog beter te kunnen doen.” (Stijn Peeters)

REPORTAGE / WWW.MELKVEEBEDRIJF.BE / NR10-NOVEMBER / 2021
Tekst en beeld: Hilde De Wachter 

Deel dit verhaal, kies je platform!