Kennisblog

Omdat UNIFORM-Agri gelooft dat meer kennis leidt tot een betere en duurzamere melkveehouderij, dragen wij ons steentje bij om melkveehouders wereldwijd te voorzien van informatie. Hieronder leest u een aantal blogs over de trends in de agrarische sector.

Vragen uw koeien om meer comfort?

Heeft u ooit gemerkt dat uw koeien aangeven wat er met hen aan de hand is? Hieronder staat een artikel, geschreven door André Navarro Lobato, een dierenarts uit Brazilië […]

lees meer
lees meer
Gevolgen van hittestress op dierprestaties

Door klimaatveranderingen zal hittestress vaker voorkomen in Nederland. In combinatie met de productiebeperkingen en de verschuiving van een zo hoog mogelijke productie naar een zo optimaal mogelijke melkproductie, […]

lees meer
lees meer
De Nederlandse melkveehouderij

Nederland heeft samen met vele andere Europese landen belangrijke fasen doorlopen als het gaat over de voortgang van de melkveehouderij. […]

lees meer
lees meer
Internet of things

Innovatie in de landbouw gaat steeds door en is noodzakelijk met het oog op efficiënte melkproductie. We werken momenteel met zeer gespecialiseerde hardware en standalone apparatuur die uiterst efficiënt zijn in het verzamelen van real-time data. […}

lees meer
lees meer
Het nieuwe tijdperk van de melkveehouderij

Een prognose voor 2050 is dat we een bevolkingsgroei tot 9,7 miljard mensen bereiken. Dat zijn ongeveer 2 miljard monden meer die gevoed moeten worden. […]

lees meer
lees meer
Conception rate: analyseren

Alle melkveebedrijven willen zoveel mogelijk drachtige koeien hebben. Dit is logisch, gezien het product dat geld in het laatje brengt, melk, volgt na afkalving. […]

Lees meer
Melkproductiegegevens

BSK, een begrip dat de Nederlandse melkveehouder al van jongs af aan mee krijgt. Omdat het zo’n krachtig kengetal is zien ook onze klanten buiten Nederland dit in hun management programma staan. […]

Lees meer