Kennisblog

Omdat UNIFORM-Agri gelooft dat meer kennis leidt tot een betere en duurzamere melkveehouderij, dragen wij ons steentje bij om melkveehouders wereldwijd te voorzien van informatie. Hieronder leest u een aantal blogs over de trends in de agrarische sector.

Unieke vergelijking melkveehouderijen met data uit 9 verschillende landen

Managementsoftware voor boerderijen bevat veel gedetailleerde en gestructureerde data van melkveehouderijen. Dit soort data is […]

lees meer
Gezondheidsanalyses van melkveebedrijven in de laatste 3 jaar in Europa

Net als in eerdere artikels over bedrijfsvergelijkingen wordt voor deze analyses gebruik gemaakt van een unieke reeks gegevens van melkveehouders […]

lees meer
Productie analyses van melkveebedrijven in de laatste 3 jaar in Europa

De dataset die we voor deze analyses en als referentiepunt gebruiken, komt voort uit een unieke verzameling gegevens van melkveehouders uit 4 verschillende […]

lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
Vruchtbaarheidsresultaten van melkveebedrijven de afgelopen 3 jaar in europa

Zoals we in ons vorige artikel hebben uitgelegd, zijn er unieke gegevens beschikbaar door melkveebedrijven in Europa die zich hebben aangesloten bij […]

lees meer
Ontwikkeling van melkveebedrijven de afgelopen 3 jaar in Europa

Er is een uniek gegevens set van melkveebedrijven beschikbaar, die meedoen aan de bedrijfsvergelijking van UNIFORM-Agri. Met deze gegevens […]

lees meer
Vragen uw koeien om meer comfort?

Heeft u ooit gemerkt dat uw koeien aangeven wat er met hen aan de hand is? Hieronder staat een artikel, geschreven door André Navarro Lobato, een […]

lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
Gevolgen van hittestress op dierprestaties

Door klimaatveranderingen zal hittestress vaker voorkomen in Nederland. In combinatie met de productiebeperkingen en de verschuiving van een zo[…]

lees meer
De Nederlandse melkveehouderij

Nederland heeft samen met vele andere Europese landen belangrijke fasen doorlopen als het gaat over de voortgang van de melkveehouderij. […]

lees meer
Internet of things

Innovatie in de landbouw gaat steeds door en is noodzakelijk met het oog op efficiënte melkproductie. We werken momenteel met zeer gespecialiseerde hardware en […}

lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
Het nieuwe tijdperk van de melkveehouderij

Een prognose voor 2050 is dat we een bevolkingsgroei tot 9,7 miljard mensen bereiken. Dat zijn ongeveer 2 miljard monden meer die gevoed moeten […]

lees meer
Conception rate: analyseren

Alle melkveebedrijven willen zoveel mogelijk drachtige koeien hebben. Dit is logisch, gezien het product dat geld in het laatje brengt, melk, volgt na afkalving. […]

Lees meer
Melkproductiegegevens
evalueren met BSK

BSK, een begrip dat de Nederlandse melkveehouder al van jongs af aan mee krijgt. Omdat het zo’n krachtig kengetal is zien ook onze klanten buiten Nederland […]

lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer