Conception rate: analyseren

Artikel: 2 van 3 (vertaald)
Gepubliceerd: MilkPoint en Labor Rural Website

Alle melkveebedrijven willen zoveel mogelijk drachtige koeien hebben. Dit is logisch, gezien het product dat geld in het laatje brengt, melk, volgt na afkalving. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de vruchtbaarheid van de veestapel veel aandacht vereist, aangezien verschillende factoren hier invloed op hebben. In deze tekst zullen we een vruchtbaarheidskengetal, de conception rate, zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Het is wel belangrijk om te onthouden dat dit kengetal nooit als enige mag worden geanalyseerd.

De conception rate is een graadmeter voor de nauwkeurigheid bij het insemineren van koeien, dat wil zeggen: wat is het resultaat van mijn inseminaties en hoeveel koeien zijn daarvan drachtig geworden. Er zijn enkele managementfactoren belangrijk die het succes van dit kengetal beïnvloeden, namelijk:

  • Medewerkers en inseminators moeten goed zijn opgeleid, aangezien protocollen moeten worden uitgevoerd door professionals die de techniek beheersen.
  • De gezondheid van de veestapel moet altijd in de gaten worden gehouden door middel van behandelprotocollen. Daarnaast moet u letten op miskramen en moet u zich bewust zijn van afkalfproblemen zoals baarmoederontsteking, slepende melkziekte of andere stofwisselingsstoornissen.
  • Diervoeding moet goed uitgebalanceerd zijn om te voldoen aan de voedingsbehoeften van het dier. Het is belangrijk dat de hoeveelheid opgenomen energie en de hoeveelheid opgenomen onbestendig eiwit met elkaar in verhouding zijn. Wanneer deze verhouding uit balans is kan het een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van de koe.
  • Genetische fokwaarde is een ander aandachtspunt voor het succes van dit kengetal. De selectie van de stier moet met grote zorg gemaakt worden, aangezien de keuze van invloed is op de kwaliteit van het nageslacht.

Maar hoe meet ik al deze belangrijke onderwerpen die mijn conception rate kunnen beïnvloeden? Hoe kan ik onvruchtbaarheid vermijden en nog efficiënter worden?

Een goed ingesteld managementsysteem is het beste hulpmiddel om nuttige informatie te verkrijgen, die bij de besluitvorming gebruikt kan worden. UNIFORM-Agri verzamelt alle beschikbare informatie en presenteert deze op een gebruiksvriendelijke, objectieve en eenvoudige manier met behulp van praktische tabellen en grafieken. We helpen u te begrijpen hoe uw bedrijf echt presteert, zodat u kunt analyseren welke beslissingen in de toekomst tot verbeteringen zullen leiden. Informatie die vaak onopgemerkt blijft, kan nu volledig worden geanalyseerd. Zo kan UNIFORM-Agri bijvoorbeeld het slagingspercentage per inseminator vergelijken. Het controleren van dit kengetal kan bijvoorbeeld aangeven of sommige inseminators een tweede training nodig hebben om de resultaten te verbeteren. Daarnaast kunnen we ook kijken naar de conception rate op de verschillende dagen van de week om te zien of een specifieke routine per dag effect heeft op de vruchtbaarheid.

Het is ook mogelijk om lijsten te genereren van dieren met afkalfproblemen, dieren die preventieve zorg nodig hebben of om taken te maken voor gezondheidsbehandelplannen. Dergelijke rapporten zorgen ervoor dat we de zorg voor koeien met een onderliggend probleem niet verwaarlozen, waardoor toekomstige vruchtbaarheidsproblemen worden vermeden. UNIFORM-Agri heeft met betrekking tot de voedingsanalyse grafieken die de ureum (melkureum) en melkeiwitten samenbrengen in de ureum analyse. Afhankelijk van hoe de informatie op de grafiek is gerangschikt, kunnen we hierin zien of er een eiwit/energie overschot of tekort is. Op basis van deze informatie is het mogelijk om het rantsoen aan te passen. Daarnaast toont UNIFORM-Agri ook het directe effect op het nageslacht van stieren die worden gebruikt voor inseminatie. Dit is te zien in het genetisch vooruitgangoverzicht. Vanwege het grote economische belang van een goede vruchtbaarheid en de beschikbaarheid van deze analyse kan een stiereffect worden overwogen, hoewel het effect op de vruchtbaarheidsvariatie gering is.

Er zijn ook verschillende andere filters, grafieken en informatie beschikbaar die ontworpen zijn voor het maken van analyses, evenals andere vruchtbaarheidskengetallen die helpen bij het detecteren van de managementfactoren die prioriteit moeten krijgen. De boer kan zo de bestaande hulpmiddelen in zijn voordeel gebruiken. UNIFORM-Agri is een managementsoftware voor melkveehouders die een complete oplossing biedt op basis van data. De software is gebruiksvriendelijk, eenvoudig te begrijpen en biedt boeren en consultants onafhankelijkheid en veiligheid bij het nemen van beslissingen op basis van actuele data, het optimaliseren van economische voordelen of het minimaliseren van verliezen.

Nayara Magalhães Gonçalves
Dierenarts afgestudeerd aan de Federal University of Vicosa – MG
Market Support and Development Manager bij UNIFORM-Agri

Deel dit verhaal, kies jouw kanaal!