Kender du betydningen af insemination rate?

Mælkeproduktion er en meget kompleks aktivitet, hvor forskellige områder kan have indflydelse. Ernæring, velfærd, reproduktion og ledelse fungerer alle som et tandhjul, og hvis en af disse områder ikke fungerer godt, kan det i høj grad gå ud over de andre.

Når vi taler specifikt om reproduktion, ligger fokus altid på at gøre flere køer drægtige. På den måde får vi ikke blot flere kalve om året, men vi beholder også en højere procentdel lakterende køer, hvilket giver en større indtægt til bedriften.

Den vigtigste indikator for reproduktionseffektivitet er Pregnancy Rate (PR). Den er direkte forbundet med to andre indikatorer, nemlig Conception Rate (CR) og Insemination Rate (IR). Målet i dag er at opnå en bedre forståelse af, hvordan IR påvirker de økonomiske resultater på en kvæggård.

MEN HVAD ER INSEMINATION RATE?
IR kan beregnes ved at dividere antallet af insemineringer i de sidste 21 dage med antallet af køer, der kan insemineres i samme periode. De køer, der kan komme i betragtning, er alle køer undtagen drægtige og nykælvede køer, som endnu ikke er blevet frigivet til reproduktion (frivillige venteperiode).

Denne indikator viser os 2 mulige problemer, der kan opstå med dyrene:
1 – Anøstrus: Køer, der ikke er i cyklus, på grund af forskellige faktorer såsom lav kropskondition, ernæringsmangel, stofskiftesygdomme, problemer efter kælvning osv.

2 – Manglende brunstobservation: I dette tilfælde er køerne i cyklus, de er i brunst, men mange af dem bliver ikke insemineret, fordi de ikke blev identificeret som værende i brunst.

Vi konkluderer derfor, at en lav IR ikke gør det muligt at opnå en tilfredsstillende drægtighedsprocent. Så for at få drægtige køer er man nødt til at inseminere dem!

Kilde: UNIFORM-Agri (SmartMilk) – PDPL

ER DER EN INDFLYDELSE PÅ DE ØKONOMISKE RESULTATER?
For at besvare dette spørgsmål analyserede vi reproduktionsdata og økonomiske data fra 30 kvæggårde i Zona da Mata-regionen (delstaten Minas Gerais/Brasilien), støttet af the Dairy Farming Development Program (PDPL-UFV) i perioden juni/2020 til maj/2021. Reproduktionsdataene blev indhentet fra softwaren UNIFORM-Agri (SmartMilk).

Fra disse 30 bedrifter oprettede vi to grupper med de 6 (20 %) bedste (blå) og dårligste (rød) inseminationsrater. (graf 1)

Derefter analyserede vi andre indikatorer. Til dette formål arbejdede vi altid med de samme top- og bundgrupper for IR.

Kilde: PDPL

PREGNANCY RATE (PR)
En stor fordel ved at øge IR er stigningen i PR. I denne undersøgelse var resultatet ikke anderledes. (graf 2)

Vi kan her konstatere, at gruppen af producenter med højere IR opnåede næsten 10 ekstra point i PR. Det betyder mellem 6 og 7 flere drægtigheder pr. måned i en besætning med 50 tilgængelige køer.

Kilde: PDPL

NETTOMARGIN PR. LITER MÆLK (NM/L)
Denne indikator kan beregnes ved at trække de samlede driftsomkostninger (TOC), som omfatter alle de direkte udgifter (arbejdskraft, foder, elektricitet, brændstof, mineraler, medicin osv.) og også familiearbejde og afskrivninger på bygninger, maskiner og udstyr fra bruttoindkomsten (f.eks. mælk og salg af dyr).

En vigtig forskel mellem nettomargin og en pengestrøm er f.eks., at den ikke kun tager hensyn til input og output, men også til indirekte udgifter som f.eks. familiearbejde og afskrivninger.

I den pågældende undersøgelse havde gruppen af landmænd med bedre IR-effektivitet en NM på 0,29 R$ pr. ekstra liter mælk. (graf 3)

Kilde: PDPL

I betragtning af denne forskel i NM/L kan vi illustrere, hvordan en bedrift, der producerer 1.000 l pr. dag, ville have 8.700 R$ mere ved månedens udgang! Er det investeringen i opdræt værd?

AFKASTNINGSGRAD AF DEN INVESTEREDE KAPITAL (ICR)
En af de mest komplette økonomiske indikatorer er afkastningsgraden af investeret kapital. Vi kan beregne den ved at dividere aktivitetens årlige nettomargin med værdien af kapitalbeholdninger (dyr, maskiner, konstruktioner osv.). Det drejer sig med andre ord om, hvor meget landmanden årligt får tilbage (i procent) af alt det, han har investeret.

Endnu en gang opnåede de mest effektive bedrifter i IR et bedre afkast af investeringer, hvilket giver en forskel på næsten 17 procentpoint om året. (graf 4)

Kilde: PDPL

HVORDAN KAN MAN ØGE INSEMINATION RATE?
Når man ser på resultaterne, er det klart, hvor vigtigt det er at investere i IR. Men hvordan gør man det?

Her er nogle tiltag, der kan bidrage til at forbedre disse tal:

 • Præpartum – Et godt præpartum vil minimere metaboliske og infektiøse problemer i postpartumperioden, som direkte kan påvirke køernes cykliske cyklus;
 • Komfort og velfærd – Enhver faktor, der påvirker køernes komfort og velfærd, vil direkte påvirke reproduktionen, ikke kun i forbindelse med undfangelsen, men også i forbindelse med cyklussen og brunsten;
 • AI – Iinseminering på fast tid giver mulighed for at inseminere flere køer på kortere tid og eliminerer desuden risikoen for tabt brunstobservation;
 • Brunstobservation – Selv ved brug af AI er det altid nødvendigt med en god brunstobservation. Køer, der ikke bliver drægtige ved den første inseminering, vil komme i brunst igen, og det skal identificeres med henblik på geninseminering. Der er nogle værktøjer og metoder, der kan hjælpe disse observationer, og disse værktøjer kan anvendes enkeltvis eller sammen, afhængigt af systemet og arbejdsgangen på den enkelte ejendom:
 • Uddannelse af personalet: Det er vigtigt, at personalet altid er opmærksomt på de vigtigste tegn på brunst hos køer og kvier;
 • Gulv: Et glat og/eller meget ujævnt gulv mindsker antallet af opspring og dermed chancerne for, at den pågældende ko bliver observeret i brunst;
 • Undgå overbelægning i staldene: Køerne har brug for plads til opspring i brunstperioden;
 • Minimer klovproblemer: Klovproblemer reducerer også antallet og varigheden af opspring;
 • Tyre: Dette kan være en interessant strategi, da tyren springer flere gange om dagen, hvilket øger sandsynligheden for brunstobservation;
 • Mærkestift: Idéen med dette redskab er at male dagligt øverst på dyrets hale og observere, om denne maling er blevet fjernet (ved et eventuelt opspring);
 • Klistermærker: Disse klistermærker er som “skrabelodder” og limes også fast øverst på dyrets hale, og når koen har haft en opspring, viser de en lys farve, hvilket antyder, at dyret har accepteret opspring fra andre dyr i flokken;
 • Elektroniske aktivitetssystemer: Disse apparater registrerer gennem daglig skridttælling den aktivitetsstigning, der sker hos køer i brunst. Dette meddeles til landmanden, som identificerer dyret og det optimale insemineringstidspunkt.

KONKLUSION
Der kan anvendes mange enkle og overkommelige strategier for at øge inseminationsraten. Denne indikator har en direkte sammenhæng med antallet af drægtigheder i løbet af året og også med mælkeproduktions rentabilitet. Men for at kontrollere reproduktionsresultaterne er det først nødvendigt, at teamet af medarbejdere foretager de nødvendige registreringer (inseminationsdatoer, kælvninger, brunst osv.) og derefter med støtte fra en god software som UNIFORM-Agri (SmartMilk) genererer og analyserer indikatorerne for at træffe de mest sikre beslutninger for aktivitetens tekniske og økonomiske bæredygtighed.

André Navarro Lobato
BS in Veterinary – Universidade Federal de Viçosa (UFV).

MSc in Ruminants Production and Nutrition – Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Veterinarian at PDPL – Viçosa-MG/Brazil

Managing partner at Gestão Pecuária Agricultura Company
Post-Graduate Professor in Dairy Cattle at CENVA

Del denne historie, vælg din platform!