050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Voeren

You are here

Een goede productie begint met een goed rantsoen. In het UNIFORM programma heeft u vele mogelijkheden om tot een goed basisrantsoen te komen met een bijpassende krachtvoergift per individuele koe. Met een koppeling kunt u deze krachtvoergift
doorsturen naar de voerbox.
De volgende voer methoden kunnen worden gebruikt:
• Globale opgave
• Nauwkeurige opgave
• TMR voeren
• Melkvoertabel
• Vaste curve
• B+ Systeem
• Voerexpert
• Saldovoeren
• Handmatig invoeren van krachtvoeradviezen.
De bovengenoemde voermethodes worden omringd door instellingen. U kunt bijvoorbeeld een vaste opbouwfase na het kalven instellen en een vaste afbouwfase instellen voor de droogstand. Daarbij kunt u een maximale stijging of daling
per dag aangeven. Ook is het mogelijk om een bonus voor leeftijd, gewicht of conditie in te stellen. De krachtvoeradvies berekeningen worden gedaan op basis van het 7-daags gemiddelde wanneer u melkmeters heeft, maar kunnen ook
berekend worden op basis van de melkcontrole gegevens. U kunt met de berekeningen werken met verschillende methodes voor verschillende groepen koeien. Natuurlijk is het altijd mogelijk om bepaalde koeien een vaste individuele gift te geven
of bij deze dieren een individuele curve in te stellen.
De melkvoertabel en de curve zitten standaard in het professionele pakket. De andere manieren van voeren zijn als losse module te verkrijgen.