Foder Bonus

I fodringsmodulet har du mange muligheder for at give en ko en særlig behandling. En af dem er den individuelle bonus. I dette tip fra helpdesk forklarer vi, hvordan du kan give en ko en bonus, og hvad der er vigtigt at vide.

Når en ko har brug for mere foder end det, den får fra den almindelige foderberegning, kan du give den en lille smule mere kraftfoder, f.eks. når mælkeydelsen har været lav, fordi den har været syg.

Sådan indstiller du
Lad os først gå til staldtavle og klikke på foder (1) og rediger (2). Et nyt skærmbillede dukker op. Her går du til den anden fane: Fodermængde (3), og der kan du tilføje en bonus (4), f.eks. 2 kg:

Klik på [OK], og softwaren gemmer dette mængde.

Vigtigt at vide
Når du tilføjer en bonus til en ko, er det vigtigt at vide, at denne bonus altid vil blive stående, hvis du ikke sletter den på samme måde, som du tilføjede den.

Det er godt at vide, hvilke køer du har givet en bonus. Når du går til Kraftfoderplan [8.2] eller Fodertildeling [8.5] kan du finde “bonuskøerne” i en oversigt i bemærkningerne.

I 8.2. Kraftfoderplan kan du se dette:

Husk “bonuskøerne”, og når de ikke længere har brug for denne bonus, skal du slette den i staldtavlet. Hvis du har brug for flere oplysninger eller hjælp, kan du spørge vores helpdesk!

Hvis du har brug for mere hjælp, bedes du kontakte vores helpdesk. For mere information om vores program kan du også se vores demovideoer eller tilmelde dig et webinar.