Jaco en Heleen Roseboom, Bedum

Roseboom
Nederland management pakket

Bedum, Groningen

120 melkkoeien

UNIFORM Professional

Jaco en Heleen Roseboom hebben een melkveebedrijf in Bedum (Groningen) met 120 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Na meer dan 30 jaar tevreden te zijn met UNIFORM-Management willen ze graag hun kijk op de sector geven en inzicht geven in wat voor hen de meerwaarde is van het werken met UNIFORM-Agri. Lees hier het verhaal van Heleen Roseboom.

“Sinds december 2018 melken we met twee Fullwood Merlin2 melkrobots. Voor die tijd hebben we bijna 30 jaar gemolken in een Fullwood draaistal (18-stands). Deze was versleten en o.a. omdat onze (klein)kinderen inmiddels verspreid over Nederland wonen, wilden we meer flexibiliteit en hebben we voor robotmelken gekozen. Dit bevalt ons prima.

Vroeger en nu
Er wordt veel van melkveehouders gevraagd. Wet- en regelgeving veranderen continu en het is vaak een hele puzzel om daarin de juiste keuzes te maken. Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en niemand weet hoe dit zal gaan uitpakken voor de melkveehouderij. In ieder geval komt de melkprijs hierdoor onder druk te staan en dat zal zondermeer gevolgen hebben voor onze sector.

Onze ouders gebruikten nauwelijks computers, van digitalisering hadden ze nog nooit gehoord. De koeien gaven toen nog veel minder melk dan nu. Er was ook minder regelgeving. Het was allemaal simpeler, denk ik weleens. Wel was het werk lichamelijk veel zwaarder. Kuilgras moest je bijvoorbeeld met de hand voor de koeien ‘vorken’, een handige voer(meng)wagen hadden ze nog niet.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema wat steeds weer terugkomt. Het is een uitdaging om te kijken welke stappen we hierin kunnen nemen. De kringloopwijzer wordt hierin ook steeds belangrijker. We hebben zelf al verschillende innovaties doorgevoerd, zoals de zonnepanelen die op het dak van onze stal liggen en we gaan een windmolen plaatsen. Door het melken met de melkrobots is ons stroomverbruik fors gestegen. Het is mooi dan om zoveel mogelijk je eigen stroom op te wekken. Verder hebben we LED-verlichting in de stal en maken we gebruik van warmteterugwinning.

Digitalisering en automatisering

Ook wordt digitalisering steeds belangrijker. Het koppelen en inlezen van gegevens vindt op steeds grotere schaal plaats. Denk aan de melkcontrolegegevens, de gegevens van de voerleverancier, de melkfabriek e.d. Ook kun je tegenwoordig gebruik maken van een tochtdetectiesysteem en kun je DigiKlauw gebruiken om de klauwgezondheid bij te houden. Tegelijk vind ik dat je hierin ook kwetsbaar bent. Als er een stroomstoring is, kun je vrijwel niets meer en voel je je machteloos. Hetzelfde geldt voor het gebruik van internet; als er een dag geen internet is, heb je een probleem.

Met digitalisering komt ook automatisering. Dit speelt een grote rol op ons bedrijf, vooral door de melkrobots. De robot heeft zijn eigen programma, maar is wel gekoppeld aan UNIFORM. We voeren alle gegevens in UNIFORM in, en UNIFORM geeft dit weer door aan het softwareprogramma van de robot.

Inmiddels zijn wij 50+ en we hebben geen opvolger. Het is daarom belangrijk dat wij samen plezier houden in ons werk en dit goed rond kunnen zetten. Soms is het wel een uitdaging, met name in drukke periodes. UNIFORM-Agri helpt ons om de bedrijfsvoering makkelijker te maken. Doordat je via UNIFORM overzichten en lijsten kunt maken, is het overzichtelijker wat er moet gebeuren en waar eventuele knelpunten liggen. Het is relatief simpel om gegevens in UNIFORM in te voeren, en ik zou er niet aan moeten denken dat ik alles wat er nu in UNIFORM zit, zelf op papier zou moeten bijhouden.

Werken met UNIFORM

Het managementpakket van UNIFORM-Agri heeft talloze mogelijkheden om ons te ondersteunen in de bedrijfsvoering. Als ik op een gebruikersbijeenkomst geweest ben, verbaas ik me telkens weer wat er allemaal in het programma zit.

Zo werkt mijn man bijvoorbeeld met de fosfaatplanner en het bemestingsplan. Als je deze invult, weet je wat je te doen staat. Als de fosfaatplanner aangeeft dat je teveel dieren hebt, dan zul je dieren moeten afvoeren. Hetzelfde geldt voor het bemestingsplan. Als dit aangeeft dat je te weinig plaatsingsruimte hebt, dan zul je mest moeten afvoeren.

Mijn man vult ook de graslandgebruikskalender in. Ook de mestgiften worden ingevoerd; dit is erg handig want UNIFORM berekent dan hoeveel kunstmest er moet worden gestrooid. Ook maakt hij veel gebruik van het onderdeel ‘voeren’.

Zelf gebruik ik vooral de attentielijsten om te zien welke koeien er binnenkort moeten kalven, welke koeien er tochtig zouden moeten worden, ik houd de medicijnregistratie bij, maak elke week een lijstje voor de dierenarts welke koeien er door hem gezien moeten worden en geef geboren kalfjes en verkochte dieren via UNIFORM door aan I&R.

Ook gebruik ik het financiële programma. Het is heel prettig dat je ten allen tijde inzicht hebt in je financiële cijfers. Het financiële programma wordt binnenkort vernieuwd en ik kijk ernaar uit om daarmee te gaan werken.

UNIFORM App

Wij werken allebei met de app en we vinden het een heel mooi hulpmiddel. Als je door de stal loopt en je vraagt je bijvoorbeeld bij een tochtige pink af of deze al geïnsemineerd kan worden, dan kijk je even op de app hoe oud het dier is. Ook de module ‘grasland’ zit op de app, erg handig als je door het land loopt en wilt weten wat er met een perceel gebeurd is: hoeveel (kunst)mest is er gegeven, wanneer is het voor het laatst gemaaid?

Ik zou UNIFORM zeker aanraden aan andere melkveehouders, omdat het de bedrijfsvoering gemakkelijker en efficiënter maakt. Het is laagdrempelig en niet moeilijk om ermee te werken. Doordat je overzichtelijk alle punten van je bedrijf in beeld krijgt met UNIFORM-Agri, is het gemakkelijker om keuzes te maken en loop je niet achter de feiten aan. Daarnaast is het fijn dat de helpdesk er is om problemen op te lossen. Meestal kunnen ze ons goed helpen en via teamviewer kunnen ze in onze computer kijken wat er aan de hand is. Het komt weleens voor dat ik een vraag aan de helpdesk heb over het financiële programma. Niet alle helpdeskmedewerkers hebben evenveel kennis van UNIFORM Financieel. Binnenkort wordt het financiële programma vernieuwd. Ik ben benieuwd hoe het dan zal gaan met de support.”

UNIFORM-Agri: “Het klopt dat onze helpdeskmedewerkers verschillende specialiteiten hebben, sommige van hen zijn specifieker getraind om vragen over de Financieel module te beantwoorden. Het kan daarom voorkomen dat wanneer er zo’n vraag op de helpdesk binnenkomt, de klant doorgeschakeld moet worden naar de juiste persoon.”