Automatiske opgave – opret backup

Det er vigtigt for enhver bruger, at UNIFORM-programmet udfører de automatiske opgaver korrekt og især den automatiske opgave ” Backup”. Hvis din PC altid laver en backup på de valgte tidspunkter og du har f.eks. et computernedbrud (normal vil alle data være tabt), så har vi en nyere backup til rådighed. Den backup, hvor alle dine data er gemt!

Hvor kan jeg finde den automatiske opgave ‘backup’ og kontrollere, om datasafe er slået til?
-Først går du til automatisk (1) og vælger indstillinger. Her finder du de forskellige automatiske opgaver
-Dobbeltklik på backup (2). Her kan du se i hvilken periode/tidspunkt der vil blive oprettet en backup
-Klik på fanen “detaljer” (3). Boksen ’DataSafe’ skal være afkrydset

I hvilken situation vil oprettelsen af backup mislykkes?
1) PC’en er slukket
2) Harddisken på pc’en går i dvaletilstand (efter…minutter)

I begge situationer kan din pc ikke lave en backup. Du kan også se dette ved at der blinker et rødt 1 eller 2 øverst til højre på dit dashboard.

Hvis du ser dette, skal du altid kontakte vores helpdesk!

Hvis du har brug for mere hjælp, bedes du kontakte vores helpdesk. For mere information om vores program kan du også se vores demovideoer eller tilmelde dig et webinar.