Spørger din køer om komfort?

Har du nogensinde bemærket at dine køer fortæller dig, hvad der foregår med dem? Nedenfor har vi en tekst skrevet af André Navarro Lobato, en dyrlæge fra Brasilien, der bruger UNIFORM-Agri Software til at styre mange besætninger. Han forklarer hvilken stor udfordring, de har i Brasilien, og hvordan vores software hjælper ham med at opdage svagheder, vist af køerne.

Vi ved allerede i årtier, at en udfordring i ko komforten i stalden påvirker køernes ydeevne negativt. Når vi fokuserer på malkekvæg, bruger en stor del af landmændene og mange fagfolk deres tid på at mindske dyrenes stress med hensyn til komfort og optimere deres produktion.

Et stort område af Brasilien har et tropisk klima, så varmestress er en enorm udfordring her. Dermed er der tre vigtige emner vi skal kigge på:

  • Fald i mælkeproduktion og i den daglige vægtforøgelse fra ungdyr. Køer og kvier bruger mere energi for at sænke deres kropstemperatur, energi som kan bruges til at producere mere mælk eller bruges til deres vækst;
  • I enhver stresssituation er der en stigning i Kortisol, et hormon som kan kraftigt nedbryde immunforsvaret. Som et resultat er stressede dyr mindre i stand til at forebygge og bekæmpe metaboliske og infektiøse sygdomme (metritis, tilbageholdt efterbyrd, mastitis osv.);
  • Lave værdier i reproduktionsnøgletal. Køer i en stresset situation viser ikke kun svagere brunst, men stress reducerer også drægtighedschancen og forstørrer drægtighedstab. Det resulterer i en stigning i kælvningsintervallet og et fald i antallet af producerende køer (og det er dem, der genererer mest af indkomsten på en kvæggård).

I nedenstående graf kan vi tydeligt se, hvordan Conception Rate svinger i de varmeste og koldeste måneder af året.

Der er mange ting, vi kan gøre for at tilbyde dem en bedre komfort, selvfølgelig på forskellige investeringsniveauer, men det bringer os til sidst et godt resultat (bedre KPI’s giver bedre økonomisk resultat som efterfølgende).

Fra nogle enklere løsninger som plantning af træer i markerne og hvileområder til køer, simplere læskur (som en midlertidig måde, indtil man får skygge fra træerne), indtil de største investeringer med større resultater, såsom overbrusning og ventilation bag ved foderbord eller nedkøling af køer på opsamlingspladsen.

Professionaliseringen af sektoren er allerede en vigtig faktor i valg af, hvem der vil eller ikke vil forblive i sektoren. Overvågning af resultaterne på gården er afgørende for at vide, hvor og hvordan man tager de bedste beslutninger, og som konsekvens nå målet, som gøre at mælkeproduktion bliver en mere attraktiv økonomisk aktivitet.

André Navarro Lobato

Del denne historie, vælg din platform!