Privatlivspolitik

Denne erklæring beskriver hvornår, hvordan og til hvilke formål UNIFORM-Agri behandler (fx indsamler, genererer, bevarer, anvender og offentliggør) data, der vedrører dig i forbindelse med UNIFORM-Agri.com og relaterede hjemmesider (kollektivt kaldet hjemmesiderne).

Datakategorier
Følgende datakategorier, der vedrører dig, kan blive behandlet af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne:

(a) Data, som indsamles automatisk, der vedrører den enhed og browser, som du anvender til at tilgå hjemmesiderne (fx IP-adresse, cookie-identifikatorer, enhedstype og browsertype), og som vedrører din browsing-aktivitet (fx hvilke sider, du besøger).

(b) Data, som du frivilligt afgiver, når du tilmelder dig nyhedsbreve og kampagner, sender beskeder gennem kontaktformularer eller anvender andre webformularer på hjemmesiderne.

Formål med (data-)behandlingen
De data, der vedrører dig, som indsamles eller genereres af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne, kan anvendes til at administrere og drive hjemmesiderne, til at overvåge og analysere anvendelsen af hjemmesiderne, til at optimere funktionaliteten og indholdet af hjemmesiderne og til at videreudvikle hjemmesiderne. De data, som du afgiver i webformularer på hjemmesiderne, vil blive behandlet til de formål, der er identificeret i forhold til de respektive formularer (fx. til at tilmelde dig en specifik kampagne eller senede dig nyhedsbreve).

Se afsnittet “Tredjepart-ydelser” forneden der beskriver hvordan og til hvilke formål tredjeparter behandler data, der vedrører dig i forbindelse med hjemmesiderne.

Modtagere
De data, der indsamles og genereres af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne kan – til de formål, der er angivet foroven – offentliggøres over for og behandlet af enhver enhed i UNIFORM-Agri. Desuden kan UNIFORM-Agri – til de formål, der er angivet foroven – anvende serviceudbydere til at udføre visse aktiviteter på UNIFORM-Agris vegne (fx dataopbevaring). Sådanne serviceudbydere kan tilgå dataene til sådanne formål, og i disse tilfælde træffer UNIFORM-Agri forholdsregler for at sikre, at serviceudbyderne beskytter dataene og ikke anvender dem til andre formål. Kontakt UNIFORM-Agri – som angivet i afsnittet “Yderligere oplysninger” forneden – for at få oplyst, hvilke eventuelle serviceudbydere har adgang til de data, der vedrører dig, og som indsamles eller genereres af UNIFORM-Agri og til hvilke formål sådanne serviceudbydere har adgang.

Med undtagelse af ovennævnte, vil de data, der indsamles eller genereres af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne, kun blive delt i aggregeret/anonymiseret form (navne på individer, juridiske enheder, landbrug osv. vil blive fjernet eller udskiftet med anonyme eller fiktiv identifikatorer).

Der henvises til afsnittet “Tredjepart-ydelser” forneden for en beskrivelse af hvordan og til hvilke formål tredjeparter behandler data, der vedrører dig i forbindelse med hjemmesiderne.

Samtykke og juridisk grundlag
Ved at afgive data i en webformular på hjemmesiderne, giver du samtykke til at sådanne data anvendes til de formål, der er identificeret i forhold til den formular. Hvis data, der vedrører dig, anvendes, uden at UNIFORM-Agri har modtaget dit samtykke, er det juridiske grundlag for at behandle disse data, at behandlingen er nødvendig for UNIFORM-Agris legitime interesser (formålene er defineret ovenfor), og som UNIFORM-Agri – baseret på en afvejning af interesser – skønner ikke at tilsidesætte dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder. Visse behandlinger af data, der vedrører dig, kan også være nødvendige for overholdelse af juridiske forpligtelser.

Opbevaring og sikkerhed
De data, der vedrører dig, som indsamles eller genereres af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne vil ikke blive opbevaret i en længere tidsperiode end hvad det rimeligvis kræves i forhold til de behandlingsformål, der er angivet foroven. UNIFORM-Agri (eller, hvis relevant, dets serviceleverandører) har implementeret fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som udgøres af behandlingen og dataenes karakter. Sådanne foranstaltninger implementeres for at: (A) sikre, at der kun er adgang til data for autoriseret personale; (b) sikre, at intet andet personale end dem, der har brug for adgang til sådanne data, har tilladelse til adgang til data; (c) sikre, at al autoriseret personale er underlagt passende forpligtelser for at bevare data fortrolige; og (d) beskytte data mod uautoriseret offentliggørelse; og (d) beskytte data mod uautoriseret offentliggørelse og adgang og utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring.

De data, der vedrører dig, og som indsamles eller genereres af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne vil primært blive opbevaret i den Europæiske Union men kan – til de formål, der er angivet i begrænsninger foroven – blive overført til enhver lokation, hvor Du tilgår hjemmesiderne, hvor UNIFORM-Agri Group befinder sig, og hvor UNIFORM-Agris serviceudbydere driver virksomhed. Når data, i alle andre tilfælde, end hvor det er påkrævet for at udføre de tjenesteydelser, som du har anmodet om, overføres fra den Europæiske Union, eller fra andre lande og territorier, som EU-kommissionen har evalueret som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ift. persondata, til et land eller territorium, som ikke opretholder et sådant beskyttelsesniveau, vil UNIFORM-Agri anvende yderligere relevante tiltag for at sikre, at dataene modtager tilstrækkeligt beskyttelse (fx “Standardkontraktkklausulerne” indeholdt i Bilaget til EU-kommissionens beslutning 2010/87/EF af 5. februar 2010). Kontakt UNIFORM-Agri, som angivet i afsnittet “Yderligere oplysninger” forneden, for at få oplyst til hvilke lande og territorier dataene overføres, og hvilke sikkerhedsmæssige tiltag, der er blevet implementeret.

Tredjepart-ydelser
I forbindelse med hjemmesiderne, anvendes de tredjepart-ydelser, der er beskrevet forneden, til at indsamle statistik og levere målrettede reklamer. De respektive serviceudbydere kan indsamle data, der vedrører dig, til det formål at servicere UNIFORM-Agri. UNIFORM-Agri kan dog kun tilgå statistik i aggregeret form.

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) anvendes til at analysere, hvordan besøgende anvender hjemmesiderne. Google Analytics anvender cookies til at overvåge besøgeradfærd. Oplysningerne behandles af Google Inc. til at udarbejde statistiske rapporter på webaktivitet for hjemmesiderne og stille sådanne rapporter til rådighed for UNIFORM-Agri (som anvendes af UNIFORM-Agri til de formål, der er beskrevet foroven). Der henvises til Googles privathedspolitik (https://www.google.com/policies/privacy/), hvis du ønsker at finde ud af hvordan og til hvilke formål Google Inc. må behandle data, der vedrører dig. Få at framelde dig Google Analytics, skal du gå til Google Analytics frameldingsside (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) og installere add-on til din browser.

Yderligere oplysninger
Du har ret til, afhængigt af restriktioner under gældende lov, at bede om oplysninger om UNIFORM-Agris behandling af data, der vedrører dig, at få adgang til sådanne data (i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, med ret til at videresende sådanne data) og at anmode UNIFORM-Agri om at rette, færdiggøre, opdatere, låse eller slette data, der vedrører dig, som er upræcise, ufærdige, forvirrende, forældede eller ulovlige. Du har også ret til at indvende, på legitimt grundlag, mod behandling af data, der relaterer til dig (især hvis du er berettiget til dette under gældende databeskyttelseslovgivning) og til at tilbagetrække, med prospektiv effekt, ethvert samtykke, som du har givet mht. behandlingen af sådanne data. Hvis du mener, at behandlingen af persondata, der relaterer til dig, krænker gældende lov, kan du også indgive en klage til den relevante kontrolmyndighed.

Anmodninger vedrørende UNIFORM-Agris bearbejdning af data, der vedrører dig, kan sendes til UNIFORM-Agri på nedenstående adresse (Att.: “Data Protection Officer”).

Data Controller og Data Protection Officer
UNIFORM-Agri International AB (Postbus 721, 9400 AS ASSEN, The Netherlands) er “controller” af de data, der bearbejdes af UNIFORM-Agri i forbindelse med hjemmesiderne.

For at kontakte Data Protection Officer hos UNIFORM-Agri BV, bedes du sende et brev til ovenstående adresse att. “Data Protection Officer”.

Opdateringer af denne erklæring
Der kan tilføjes yderligere funktioner til hjemmesiderne i fremtiden. UNIFORM-Agri opdater denne erklæring for at beskrive, hvordan og til hvilke formål UNIFORM-Agri behandler data i relation til sådanne nye funktioner. UNIFORM-Agri kan også opdatere denne erklæring for at beskrive yderlige anvendelsesområde eller formål med databehandling i forbindelse med hjemmesiderne.