Stikstofplannen Kabinet onverantwoordelijk: Duurzaamste voedsel productie en Nederland als gidsland moet veilig gesteld worden.

De stikstofplannen van dit kabinet zijn ingeslagen als een bom in de Nederlandse agrarische sector. Er zijn stikstofdoelen gesteld die uiteenlopen van 95% reductie rond natuurgebieden tot 12% reductie in landbouwgebieden. Het betekent een forse aanslag op de continuïteit van veel melkveebedrijven. Dat leidt tot zeer grote onzekerheid, onrust en boosheid bij agrariërs, hun gezinnen en veel bewoners op het platteland. Wij onderschrijven de grote zorgen en frustratie van boeren en begrijpen dat die tot weerstand en acties leiden. Het is bijzonder teleurstellend en niet acceptabel dat de overheid geen rekening houdt met eerder ingediende sector brede voorstellen voor stikstofreductie. Dit kabinet wekt de indruk dat ze niet anders kunnen omdat het moet van Europa, maar het is het resultaat van de Haagse uitwerking van wat er afgesproken is in Europa. En dat kan best anders, en moet anders, samen met de sector. De uitwerking van de provinciale gebiedsgerichte aanpak is een goed voorbeeld van hoe het anders kan.

Op gebied van voedselproductie staat Nederland bekend als gidsland. Waarbij op de meest efficiënte en duurzame manier met respect voor dierwelzijn en milieu voedsel wordt geproduceerd. Heel de wereld kijkt en leert van de Nederlandse agrarische sector. Die rol als gidsland, en als voedselproducent voor gebieden waar dat simpelweg niet kan, kunnen en mogen we niet zomaar wegsaneren.

We roepen alle partijen op om terug te gaan naar de tekentafel en in gesprek te gaan met Europa dat we de richtlijnen anders willen en zullen invullen. Daarmee dienen wij het milieu en kunnen we onze waardevolle sector behouden en daarmee de rol als voedsel producent en gidsland voor een nog duurzamere melkveehouderij veilig te stellen. Alleen dan zal de rest van de wereld ook gebaat zijn bij het in Nederland gevoerde beleid.

UNIFORM-Agri

20 juni 2022