Persbericht: Het Ketose Risico Overzicht

Identificeer en voorkom ketose op het juiste moment,
wanneer het er nog niet is

Ketose: een onderschat probleem
Tijdens de transitieperiode wordt de melkkoe onderworpen aan een grote toename in de vraag naar energie (+300%)1 voor de groei van het kalf en voor de start van de melkproductie. Dit leidt tot een negatieve energiebalans (NEB) die zowel voor, maar vooral na het afkalven optreedt. Dit gaat gepaard met verhoging van ketonlichamen die in bloed (BHBZ ≥ 1,2mmol/L), melk en urine kunnen worden aangetoond.

Hoewel de verhoging van ketonlichamen vaak slechts milde of onzichtbare symptomen met zich meebrengt, is de economische schade ervan juist erg belangrijk voor de melkveehouder. Het optreden van ketose wordt daarom vaak gemist en de gevolgen ervan mogelijks onderschat.

Ketose risico overzicht

Assen, 17 oktober 2023 – UNIFORM-Agri heeft in samenwerking met Elanco een nieuwe tool ontwikkeld binnen haar managementsoftware, het Ketose Risico Overzicht. Het is een ketose waarschuwingslijst waarmee u risicokoeien kunt identificeren voordat ze afkalven, op tijd om in te grijpen. Een preventieve aanpak voorkomt dat de gezondheid van de koe en het succes van de lactatie in gevaar komt.

Internationaal onderzoek schat het economische verlies voor elke koe met ketose op 257 euro, een gemiddeld cijfer dat overigens geen rekening houdt met de genetische waarde van het dier of de bestemming van de geproduceerde melk2.

Koeien met ketose vertonen een daling van de melkproductie (300-500 kg minder per dier op bedrijven met een hoge incidentie)3, een verslechtering van de vruchtbaarheid4,5 en van de gezondheid: 3-8x meer kans op een lebmaagverplaatsing6 en aantasting van het immuunsysteem4,7, waardoor het ontstaan van baarmoederontsteking (+300%)6, uierontsteking (+200%)6 en opblijven van de nageboorte (+200%)6 toeneemt.

Een uiterst complex beeld, dat het risico op vroegtijdige afvoer aan het begin van de lactatie met 3 keer verhoogt2. In Europa treft ketose 31% tot 53% van de koeien, afhankelijk van het bedrijf, zoals blijkt uit onderzoek op 131 melkveebedrijven8.

Gezien de wijdverspreide aard van het probleem en de zware economische gevolgen, is voorkomen zeker beter dan genezen: als ketose de tijd krijgt om het lichaam van de koe te verzwakken, zal het niet langer mogelijk zijn om die verliezen volledig te herstellen!

Ketose Risico Overzicht: het alarmsysteem waar u naar heeft uitgekeken
UNIFORM-Agri, een internationaal opererend Nederlands bedrijf gespecialiseerd in managementoplossingen voor melkveebedrijven, heeft in samenwerking met Elanco een intelligente tool ontwikkeld die gratis en direct beschikbaar is voor alle melkveehouders die de UNIFORM managementsoftware gebruiken.

Het Ketose Risico Overzicht creëert een lijst van koeien met een verhoogd risico op ketose, uitgaande van de verwerking van de bedrijfsgegevens en rekening houdend met de volgende ketoserisicofactoren, gebaseerd op tal van internationale wetenschappelijke
werken.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

 • Pariteit ≥ 3
 • Droogstandslengte ≥ 70 dagen
 • Tussenkalftijd ≥ 480 dagen
 • Leeftijd bij de eerste kalving ≥ 27 maanden
 • Productie in de vorige lactatie ≥ 14.000 kg
 • Transitieziekten tijdens de vorige lactatie
 • De vet/eiwitverhouding bij de eerste melkcontrole tijdens de vorige lactatie > 1,5

De melkveehouder kan sommige parameters aanpassen op basis van managementkeuzes of eigenschappen van het bedrijf. Voor elk dier op de lijst kunt u alle risicofactoren zien die hebben geleid tot het alarm.

‘Met behulp van het Ketose Risico Overzicht heb ik mijn risicodieren overzichtelijk en tijdig in beeld om preventief te kunnen handelen.’ Testklant Paul Clijmans uit België gebruikt de lijst en behandeld zijn koeien op basis van deze informatie.

Het Ketose Risico Overzicht toont het potentiële risico van ketose op het juiste moment, tussen 28 en 18 dagen voor afkalven. Dit stelt de veehouder en zijn dierenarts in staat om te werken aan preventie en geschikte maatregelen te kiezen voordat ketose optreedt.

Alle koeien op de lijst verdienen extra aandacht, zodat ze met hun volledige potentieel aan de nieuwe lactatie kunnen beginnen.

Voor meer informatie, contacteer:

UNIFORM-Agri: Tineke Sieperda, General Sales Director, t.sieperda@uniform-agri.com, +31 651 987 646

Elanco: Angelique Rijpert-Duvivier, Senior Technical Consultant Benelux, angelique.rijpert_duvivier@elancoah.com, +31 627 979 378

Over UNIFORM-AGRI
UNIFORM-Agri is al meer dan 35 jaar een bekende ontwikkelaar en leverancier van managementsoftware voor het managen van rundvee en actief in vele landen over de hele wereld. De software heeft koppelingen met alle belangrijke organisaties rond het bedrijf en automatisering op het bedrijf. Door de jarenlange ervaring met het koppelen van melkstallen, robots en sensorsystemen is de UNIFORM management software hét centrale systeem op het boerenbedrijf waarin zowel de datainvoer als analyse plaatsvindt. UNIFORM-Agri biedt kwaliteitsservice, in vele talen, aan haar gebruikers wereldwijd. De missie van UNIFORM-Agri is om veehouders en hun toeleveranciers wereldwijd te ondersteunen met de beste en meest gebruiksvriendelijke software. Zodat zij kunnen bouwen aan een winstgevend en duurzaam bedrijf. Meer informatie op www.uniform-agri.com.

Over ELANCO
Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) is een wereldleider op het gebied van diergezondheid die zich toelegt op het innoveren en leveren van producten en diensten om ziekten bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren te voorkomen en te behandelen, waardoor waarde wordt gecreëerd voor veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, dierenartsen, belanghebbenden en de samenleving als geheel. Met bijna 70 jaar diergezondheidserfgoed zetten we ons in om onze klanten te helpen de gezondheid van dieren onder hun hoede te verbeteren, terwijl we ook een zinvolle impact hebben op onze lokale en wereldwijde gemeenschappen. Bij Elanco worden we gedreven door onze visie “Food and Companionship Enriching Life” en ons Elanco Healthy Purpose™ – allemaal om de gezondheid van dieren, mensen, de planeet en onze onderneming te bevorderen. Meer informatie op Elanco.

Referenties

 1. Gerloff, B. J. (2000). Dry cow management for the prevention of ketosis and fatty liver in dairy cows. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 16(2), 283-292.
 2. Raboisson, D., Mounié, M., Khenifar, E., & Maigné, E. (2015). The economic impact of subclinical ketosis at the farm level: Tackling the challenge of over-estimation due to multiple interactions. Preventive veterinary medicine, 122(4), 417-425.
 3. Walsh et al. 2007. ‘ The effect of subclinical ketosis in early lactation on reproductive performance of postpartum dairy cows’.Journal of Dairy Science, 90: 2788-2796
 4. Ospina 2010. ‘Association between the proportion of sampled transition cows with increased nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and disease incidence, pregnancy rate, and milk production at the herd level’. Journal of Dairy Science, 93: 3595–3601
 5. Duffield T. 2000.‘Subclinical ketosis in lactating dairy cattle’.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice,16: 231-253
 6. Dohoo 1984.Subclinical ketosis prevalence and associations with production and disease’. Canadian Journal of Comparative Medicine’, 48: 1-5
 7. Sartorelli et al. 1999 ‘Non-specific immunity and ketone bodies. I: In vitro studies on chemotaxis and phagocytosis in ovine neutrophils’. Journal of Veterinary Medicine, 46: 613-619
 8. Berge, A. C., & Vertenten, G. (2014). A field study to determine the prevalence, dairy herd management systems, and fresh cow clinical conditions associated with ketosis in western European dairy herds. Journal of dairy science, 97(4), 2145-215
 9. Heringstad, Chang, Gianola, Klemetsdal 2005. Genetic analysis of clinical mastitis, milk fever, ketosis and retained placenta in three lactations of Norwegian Red cows. Dairy Sci. 88:3273-3281 .
 10. Rajala-Schultz, Grahn, McCulloch 1999. Effect of milk fever, ketosis and lameness on milk yield of dairy cows. Dairy Sci. 82:288-294
 11. Gillund, Reksen, Grahn, Karlberg 2001. Body condition related to ketosis and reproductive performance in Norwegian dairy cows. Dairy Sci. 84:1390-1396.
 12. Roche 2009. Invited review: Body condition score and its association with dairy cow productivity, health and welfare. Dairy Sci. 92 :5769–5801.
 13. Santschi, et al. 2011. Incidence of metabolic disorders and reproductive performance following a short (35d) or conventional (60d) dry period management in commercial Holstein herds. Dairy Sci. 94 :3322-3330.
 14. Fricke 2001. Review: Twinning in Dairy Cattle. Anim. Sci. 17:61-67.
 15. Mulligan, O.Grady, Rice, Doherty 2006. A herd health approach to dairy cow nutrition and production diseases of the transition cow. Repr. Sci. 96:331-353.
 16. Duffield, T. 2007. Peripartum Metabolic Monitoring. The AABP Proceedings Vol. 40, Sept. 2007.
 17. Krogh 2011. Latent class evaluation of a milk test, a urine test, and the fat-to-protein percentage ratio in milk to diagnose ketosis in dairy cows. Dairy Sci. 94: 2360-2367.
 18. Dam, et al. 1988. The effect of age at calving on reproduction, milk production and disease incidence in the first lactation of dairy heifers. Theriogenology Vol. 30, No. 3, 583-591.
 19. Suthar VS, Canelas-Raposo J, et al. 2013. Prevalence of subclinical ketosis and relationships with postpartum diseases in European dairy cows. J Dairy Sci; 96: 2925-2938.
 20. Carrier J, Stewart S, et al. 2004. Evaluation and use of three cow side Tests for detection of subclinical ketosis in early postpartum cows. J Dai Sci; 87: 3725-3735.
 21. McArt JAA, Nydam DV, Oetzel GR. 2012. Epidemiology of subclinical ketosis in early lactation dairy cattle. J Dairy Sci; 95:5056-5066.
 22. Vanholder T, Papen J, et al. 2015. Risk factors for subclinical and clinical ketosis and association with production parameters in dairy cows in the Netherlands. J Dairy Sci; 98: 880-888. 9.
 23. Tatone, E. H., Duffield, T. F., LeBlanc, S. J., DeVries, T. J., & Gordon, J. L. (2017). Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk. Journal of dairy science, 100(2), 1308-1318.

EM-BE-23-0263 (BNL)