Familie Groothuis, Sleen

Groothuis
Nederland management pakket

Sleen

110 melkkoeien

UNIFORM Professional

Eén van onze tevreden klanten is de familie Groothuis. Zij hebben een melkveebedrijf met een kleine tak suikerbieten en melken 110 koeien bij twee DeLaval Robots. Daarnaast hebben ze ongeveer 83 stuks jongvee. De afgelopen jaren hebben ze veel automatisering doorgevoerd en in tegenstelling tot wat ze in het verleden deden, is landwerk steeds meer uitbesteed waarin een samenwerking is aangegaan met akkerbouwers. De familie werkt al 25 á 30 jaar met het UNIFORM-Managementprogramma. Hoe is dat zo gekomen?

“Bij intrede van het I&R systeem was het handig om een programma te hebben wat hier geschikt voor was en zo zijn we destijds gestart met het UNIFORM-pakket. Hiermee was het eenvoudig om bepaalde kengetallen over de technische gegevens van de veestapel inzichtelijk te krijgen.

Toen later het fosfaatquotum werd ingesteld zijn we optimaal de nieuwe Fosfaatplanner en Quotumplanner in het UNIFORM-programma gaan gebruiken. Deze modules zorgden ervoor dat het programma gebruiksvriendelijk en bij de tijd bleef. We gebruiken de Fosfaatplanner voor eventuele aankoop van fosfaat of de verkoop van koeien. Het programma helpt ons ermee om het quotum zo optimaal mogelijk vol te melken en er niet overheen te gaan, vooral met het vooruitplannen met drachtig jongvee, waarbij het vervangingspercentage wordt meegerekend. We zijn afgelopen jaar zelfs tot op 13 kg binnen het quotum gebleven. De software van UNIFORM-Agri helpt ons daarnaast ook met het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Door de gegevens uit de overzichten beter te interpreteren worden de technische resultaten namelijk verbeterd. Daarnaast gebruiken we het programma om productieprognoses te doen voor de liquiditeitsbegroting richting de bank.

We kunnen dit UNIFORM-Agri daardoor zeker aanraden aan andere melkveehouders. Het programma is gebruiksvriendelijk en vooral de App is een hele vooruitgang om up-to-date gegevens in te voeren. Daarnaast kijken we met smart uit naar de update van de module Financieel, zodat we hier ook mee kunnen gaan werken.”