0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Update informatie

U bent hier

De handigste aanpassingen in versie 5.4 voor u in beeld gebracht.

Deze nieuwe versie wordt geleidelijk uitgeleverd. U kunt controleren of deze voor u al beschikbaar is door in uw programma te gaan naar [Help] > [Controleren op updates]. Wanneer u vragen heeft over deze nieuwe functies, of hulp nodig heeft bij installatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Let op: onderstaande wijzigingen zijn niet alle wijzigingen in de nieuwe versie. Voor een compleet overzicht gaat u in uw programma naar [Help} > [Aanpassingen].

 

Onderstaande video laat u zien dat de diercategorieën duidelijker zijn verwerkt in de vernieuwde fosfaatplanner. U kunt nu zelf de standaard diercategorie selecteren voor NUKA's na 14 dagen en kalveren en pinken anoniem aankopen. Wanneer u multiherd heeft, kunt u zelf kiezen welke databases u mee wilt nemen in de planning.
Vanaf versie 5.4 heeft u de mogelijkheid om afdrukvoorbeelden direct vanuit uw UNIFORM software te mailen.Onderstaande video toont u hoe u dit in een paar simpele stappen kunt doen.
Direct zien hoeveel u nog in uw silo's heeft? Vanaf versie 5.4 kunt u dit overzicht toevoegen op uw dashboard om in één oogopslag inzicht te hebben in uw voorraden en deze makkelijk te kunnen aanpassen.
In UNIFORM 5.4 gaat er ook wat betreft het ‘bestellen van de verloren oormerken’ wat veranderen. Er is gekozen om de bestelling via een ander kanaal te versturen. Vanaf de 5.4 worden de verloren oormerken rechtstreeks bij RVO besteld. Dit houdt in dat er gekozen kan worden uit de volledige lijst met types oormerken, dus ook de elektronische oormerken.
Voor een goede communicatie tussen ons programma en RVO zijn de volgende gegevens belangrijk: BRS nummer, gebruikersnaam en een wachtwoord. Waarschijnlijk heeft u die al in uw programma, maar u kunt dat het beste even controleren. Klik hiervoor links bovenaan in uw programma op de knop [Communicatie] en dan  [wijzigen…]. U krijgt dan het volgende scherm:

Oormerken bestellen

Klik op de knop [RVO Online]. Het BRS nummer is het relatienummer bij RVO (in veel brieven van RVO is deze terug te vinden of op mijnrvo.nl in ‘mijn dossier’).
Mocht er op deze plaats geen gebruikersnaam/wachtwoord staan of zijn ze niet meer geldig dan kunnen deze telefonisch aangevraagd worden bij RVO. Telefoonnummer: 088-042 42 42 (kies optie 2, optie 4). Zorg dat u de bedrijfsgegevens bij de hand heeft (KvK-nummer is belangrijk).
Geef in het gesprek aan dat u de inloggegevens: “Gebruikerscode” en “Wachtwoord” (voormalige inloggegevens van LNV) nodig heeft voor het managementsysteem dat koppelt met RVO. Na de aanvraag zullen de gebruikerscode en het wachtwoord (beide apart) per post worden verstuurd. Normaal gesproken heeft u die met ongeveer 2 werkdagen bij u in huis.

 

De handigste aanpassingen in versie 5.3 voor u uitgelicht.

Hieronder vindt u een overzicht van alle handige en voor u meest belangrijke aanpassingen in versie 5.3.

 

Aangepast: Op het Dashboard

Dashboard managementsoftware melkveehouderij

1 Dashboard verversen: Klik op het knopje met de twee pijlen om het dashboard opnieuw te laden
2 Kies lijst voor droogzetten: Kies onder het radartje welke lijst u wilt zien bij het droogzetten van de koeien. De gewone attentielijst of de lijst van de droogzetanalyse waarin u de laatste 3 celgetallen en laatste melkgift van de koe zult zien.
3 Onvolledige verkopen: Vult u na verkoop van dieren nooit de bedragen in? Klik dan op het radartje bij "Nog te doen" om de waarschuwing voor onvolledige verkopen uit te vinken
4 Weersvoorspelling: De weersvoorspelling kan nu ook afgedrukt worden.

Nieuw: Groepen [1.11]

Om het werken met groepen overzichtelijker te maken is er een apart menu item gemaakt onder [1.11 Groepen]. De groepsinstellingen kunt u daar ook vinden onder de knoppen [Groepen beheren] en [Instellingen].
Onder de knop [Instellingen] is het nu mogelijk om zowel koeien als vaarzen automatisch voor afkalven in een close-up groep te zetten. Het aantal dagen voor afkalven is daarbij vrij in te stellen.
Nieuwe groep voor afkalven
Bij het tabblad [Geavanceerd] in de instellingen van de groepen biedt het programma nu veel meer mogelijkheden om groepen op basis van meerdere criteria samen te stellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een hoogproductieve groep te maken op basis van 7 daags gemiddelde boven een bepaalde grenswaarde, maar tot een maximum aantal dagen in lactatie.

Groepen in managementsoftware melkveehouderij Het is nu ook mogelijk om de dieren die ‘gehergroepeerd’ zijn apart te printen, dit is in te stellen door bij [Eigenschappen]. Deze taak kan ook worden aangezet in de Automate zodat de lijst automatisch wordt geprint op de door u gewenste dag en tijd.

Nieuw: Groeperen analyse[5.18]

Dit nieuwe overzicht is beschikbaar in de grote bedrijven module. Met dit nieuwe overzicht kunt u monitoren hoe lang dieren in een groep zitten, uit welke groep ze komen en of er eventueel een wachttijd is. Via presets onder de [Eigenschappen] kunt u verschillende lijsten opslaan.

Aangepast: weergave van de daginvoer

De weergave van de Daginvoer is gewijzigd, zodat deze overzichtelijker is geworden en meer ruimte biedt voor aanvullende registratie.
Daginvoer
In het eerste vak wordt nu altijd het nummer, de naam, de actie en de datum weergegeven. Voor de rest van de gegevens gaat u automatisch naar het tweede vak. Wanneer u op de regel bij de gebeurtenissen klikt, ziet u exact welke gegevens daar bij hoorden.

Aangepast: registratie in de daginvoer

1 Om het nog makkelijker te maken kunt u nu in het veld ‘Nr’ ook naam, levensnummer of werknummer intoetsen om naar het juiste dier te gaan.
2 Bij invoer haarkleur pakt het intoetsen van de eerste letter van de haarkleur niet langer de bovenste in de lijst met die letter, maar de meest gebruikte. Dit betekent dat vanaf nu het invoeren van een B in veel gevallen automatisch Blauwbont oplevert. Deze wijziging is ook doorgevoerd bij de afvoerredenen
3 Gesekst sperma kan nu eenvoudiger worden ingevoerd. Het is een apart veld geworden, in plaats van een optie die altijd onder de soort dekking stond.

Aangepast: Kappa Caseïne

Sinds vorig jaar is het mogelijk om in het programma de varianten van de eiwitbestandsdelen Beta Caseïne en Kappa Caseïne, waar een koe drager van is, te registreren. In de 5.3 zijn de types AE, BE en EE als opties toegevoegd.
U kunt dit wijzigen/invoeren op [1.2 Dierkaart] -> [tab Algemeen] kies [Wijzig] -> [tab Extra]

Toelichting: Kappa‐caseïne is één van de melkeiwitten die belangrijk is voor de kaasproductie en komt in verschillende varianten voor. De meest voorkomende varianten zijn A, B en E. In de fokkerij geeft een koe of stier het A‐, B‐ of E‐allel door aan een nakomeling, die daardoor AA‐, AB‐, BB‐, AE‐, BE‐ of EE‐ drager wordt.

Nieuw: Zoeken op transpondernummer 2, 3, 4, etc.

Op de dierkaart [1.2] kunt u door op het Loepje te klikken een dier zoeken.
Op verzoek van vele klanten met meerdere zendernummers, is het vanaf versie 5.3 mogelijk om te zoeken op zendernr. 2, 3, 4 etc. U zoekt op het nummer waar het driehoekje staat. U kunt gaan typen wanneer u op de kolom klikt. Wanneer u nu een verloren zender vindt, kunt u eenvoudig de juiste koe er weer bij zoeken.
Zoeken op zendernummer

Nieuw: Draagtijd op dierkaart

Op het tabblad voortplanting staat nu achter elke afkalving het interval, oftewel de draagtijd.
Draagtijd

Nieuw: Dierkaarten op volgorde van een lijst

Wanneer u in een lijst doorklikt naar een dierkaart, en u wilt ook de andere dieren die op de lijst staan individueel bekijken, dan hoeft u vanaf nu niet meer terug te klikken. U kunt nu zo naar de volgende- of vorige koe op de lijst met de groene pijlen. U krijgt dus alleen de dierkaarten te zien van de dieren die op de lijst staan en u blijft op de juiste plek in de dierkaart!

Wilt u een ander dier bekijken, dan kunt u het nummer invoeren of op de blauwe letters klikken en u maakt geen gebruik meer van de filters.
Dierkaart

Nieuw: Gezondheid in lijstgenerator [5.3]

In de lijstgenerator zijn twee rubrieken toegevoegd, ‘Ziektes/preventief’ en ‘Behandelingen’.
Lijstgenerator

Nieuw: Koeien met een ziekte markeren

Deze functie is gemaakt om snel een koe in een lijst, op de App of op de dierkaart te herkennen die een bepaalde ziekte of aandoening heeft. Deze functie is handig om te gebruiken voor ziektes als Para en Neospora, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om alle 3 spenen te markeren.
Om de kleur toe te voegen gaat u naar Ziektelijst [1.6] kies dan [wijzig] of u dubbelklik op de ziekte.
Ziekte wijzigen in managementsoftware voor melkveehouderij
Ga naar het tabblad [Kleuren], kies Toon kleur en kies de kleur waarmee een dier gemarkeerd wordt wanneer deze ziekte bij het dier geregistreerd staat. Heeft u een ziekte waarbij u het dier niet voor altijd
wilt markeren, maar dit wilt doen voor een bepaalde periode? Dan kunt u hier ook het aantal dagen aangeven.
De kleur wordt nu weergegeven op de dierkaart, maar ook in de attentielijst. Dit zodat u wanneer u deze koe wilt insemineren, of wanneer het dier afkalft, u er meteen rekening mee kan houden dat u wellicht het kalf van deze koe niet wilt aanhouden. Ook wordt de markering weergegeven in de App. Mocht een koe 2 aandoeningen hebben die zijn gemarkeerd met een kleur, dan wordt de kleur grijs.

Bekijk ook de demovideo die we hierover hebben gemaakt.

Nieuw: Ziektenanalyse [4.34] (wordt binnenkort verwacht)

De ziektenanalyse is een nieuw onderdeel in het UNIFORM programma dat op verschillende niveaus het voorkomen van ziekten analyseert. U kunt op maandniveau, lactatiestadium en lactatienummer zien hoe vaak een bepaalde ziekte is geregistreerd. Daarbij is het bij elk getal mogelijk om op het ‘blauwe I’tje’ te klikken en te zien om welke koe het ging. Met deze nieuwe analyse krijgt u goed inzichtelijk welke problemen er spelen bij uw verse koeien.
Ziektenanalyse

Aangepast: Droogstandsanalyse [4.10]

1 In Droog te zetten koeien [4.10.4] kunt u nu de soort melkproductie kiezen onder de [Eigenschappen]. Ook is het mogelijk om de laatste dagproductie weer te geven, de melkgift van de melkcontrole en het 7 daagsgemiddelde.
2 In Droogzetbehandeling [4.10.2] kan nu gefilterd worden op lactatie, waarmee de 2de lactatie koeien van de oudere dieren gescheiden kunnen worden tijdens analyse van de gegevens. Ook kan er worden gekozen om niet op medicijngebruik bij het droogzetten te analyseren,/strong>, maar op de gebruikte behandeling. Bijvoorbeeld Antibiotica (het maakt dan voor de analyse niet uit welke) versus alleen een Seal.

Aangepast: Medicijnregistratie

1 Bij het bevestigen van behandelingen kunt u nu nog een aantal items aanpassen. Ga naar [Groepsinvoer] – [ziekte/behandelingen] –> bevestig behandelingen. U kunt hier met de rechtermuisknop klikken op de kolom behandelaar, datum of hoeveelheid en u kunt dan de gehele rij aanpassen. Handig voor behandelingen waarbij de hoeveelheid medicijn die u gebruikt niet voor alle gewichtsklassen hetzelfde is.
Medicijnregistratie
2 Medicijngebruik [4.6]: het afdrukvoorbeeld toont op de laatste pagina een samenvatting van alle gebruikte medicijnen en hoeveelheden
3 Wachttijden overzicht [4.9] ,bij de [Eigenschappen] is het nu mogelijk om een periode te selecteren waarvan u de wachttijden wilt zien. U kunt dus niet alleen de dieren bekijken die nog een wachttijd hebben, maar ook de koeien met een wachttijd die al voorbij is. U kunt dit overzicht nodig hebben bij een Qlip controle.
4 In Medicijnvoorraad [4.8] is de kolom ‘Aanpassing’ toegevoegd. Hiermee houd u goed inzichtelijk welke aanpassing er voor welk medicijn is gedaan.

Aangepast: Dierenartscontrolelijst [10.1]

1 In de [Eigenschappen] onder tabblad [Reden] is het nu mogelijk om bij elke reden een eigen omschrijving in te voeren. In plaats van de standaard afkorting die het programma zelf noemt, krijgt u dan uw eigen omschrijving op de lijst bij de reden.
Eigen omschrijving toevoegen
2 Per preset (vooraf ingestelde lijst) kunt u nu een aparte ‘gecontroleerd door dierenarts’ invoeren. Voor een lijst met gezondheidshercontroles kan dat nu bijvoorbeeld een andere zijn dan een lijst waar dieren met vruchtbaarheidsproblemen op staan.
3 Bij drachtig negatief (dr-) en een onzekere drachtcontrolle (?) worden nu de dagen sinds drachtcontrole getoond.

Nieuw: Droogstandslengte vaarzen

U kunt nu een andere droogstandslengte voor vaarzen instellen. Een vaars krijgt dan een vroegere verwachte droogzetdatum, waardoor het dier eerder wordt afgebouwd in krachtvoer dus ook eerder op de attentielijst komt voor het droogzetten.
U kunt dit instellen via: [Systeeminstellingen] -> [Algemene instellingen] -> [Koekalender] -> Tabblad Droogzetten.

Aangepast: Instellen tochtige koeien op attentielijst

Er is een andere opzet gemaakt voor het instellen van het aantal dagen na een vorige tocht/inseminatie, waarna een dier weer op de attentielijst moet komen.

U kunt dit instellen via: [Systeeminstellingen] -> [Algemene instellingen] -> [Koekalender] -> tabblad tochtigheden.

Aangepast: Gesekst sperma in Sperma Voorraad [7.2]

Het is nu mogelijk om gesekst sperma in voorraad bij te houden.
Voorraad gesekst sperma bijhouden

Aangepast: Vruchtbaarheidsanalyse [3.1]

In de vruchtbaarheidsanalyse is het kengetal Aantal verwerpingen toegevoegd.

Aangepast: Vruchtbaarheidskengetallen (VS)[3.11]

1 Kolom verworpen toont nu dagen na inseminatie i.p.v. lactatiedagen.
2 Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van synchronisatie programma’s, dan worden deze automatisch gekoppeld aan het filter [Tochtreden] bij de conception rate. Zo kunnen dieren in verschillende synchronisatie protocollen eenvoudig met elkaar worden vergeleken.

Aangepast: Lijsten voor inseminatie/fokkerij organisaties

1 Alta: lijst aangepast naar wensen Alta Genetics voor NL en BE. Export wordt door Alta gebruikt om stieradvies mee te maken.
2 KI Samen: lijst aangepast naar wensen KI Samen om op basis hiervan stieradvies te kunnen maken.
3 Peek & van der Kroon Advieslijst aangepast naar M84U lijst.
4 Inlezen stieradvies: Optie ‘Overig’ toegevoegd, waarmee allerlei verschillende bestanden kunnen worden ingelezen die ons nog niet bekend zijn. Vergelijkbaar met UMC.

Nieuw: Verborgen rendement

De analyse van het Verborgen Rendement [5.13] heeft een nieuwe plek gekregen in het programma en is te vinden onder de [5.13] in de het menu van Economie. Dit onderdeel is beschikbaar in de Saldo Module.

Met de verborgen rendement analyse wordt berekend hoeveel rendement, oftewel geld, u maandelijks en jaarlijks laat liggen door niet optimaal te presteren. De berekening wordt gemaakt op basis van kengetallen van de vruchtbaarheid, gezondheid en melkproductie.

Hoeveel laat u liggen?

Verborgen rendement

Een nieuw overzicht voor de fosfaatplanning van Nederlandse melkveebedrijven. Dit onderdeel vervangt het GVE/Fosfaatreductie overzicht. U vindt de fosfaatplanner onder [5. Veestapel] -> Fosfaatplanning [5.15].
In dit overzicht krijgt u te zien of de hoeveelheid fosfaatrechten die u heeft, overeenkomt met de verwachte fosfaatproductie. U kunt dit beïnvloeden door eventuele aan- en verkoop of (ver)lease in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om de uitstoot en aanvoer van dieren te plannen.

Het overzicht rekent met de kg melk vanaf de laatst bekende RMO een jaar terug gedeeld door het gemiddeld aantal koeien in die periode. Op basis van de kg melk komt een fosfaatklasse naar voren. Een klasse lager en hoger wordt ook getoond zodat u makkelijk kunt zien of u op het randje van een klasse zit of juist niet en wat voor consequenties voor kg fosfaat dat kan hebben.

Bekijk ook de demovideo die we hierover hebben gemaakt.

Nieuw: Inlezen percelen

Perceelsgegevens vanuit RVO zijn nu in te lezen via EDI Circle (onder voorbehoud van de ontwikkelingen bij EDI Circle).

Percelen

Aangepast: Registratie

1 Perceelskaart: wijzigingen in oppervlakte/gewasgebruik/gebruikscode zijn nu makkelijk terug te vinden in een apart tabblad: mutaties.
2 Perceelskaart en daginvoer: er is onderscheid te maken tussen hoofd- en bij-/vanggewassen. Dit werkt door in bijv. het bemestingsplan, de grondgebondenheidsberekeningen en de kringloopwijzer.
3 Bij het inlezen van grondmonsters is er de mogelijkheid om aan te geven of het een derogatiemonster is of niet.

Aangepast: Bemestingsadvies

Het landbouwkundig bemestingsadvies blijft nog steeds hetzelfde, maar het is nu mogelijk om middels een slider aan te geven welke percentage van dit advies werkelijk gestrooid moet worden. De giften per perceel en per ha. zullen hier dan op aangepast worden. Dit advies kunt u ook synchroniseren met de UNIFORM App.
Bemestingsadvies

Aangepast: Bemestingsplan

1 Het is nu makkelijker om alle actieve percelen en gewassen in één keer over te nemen in het bemestingsplan, in plaats van dat wijzigingen met de + en – knoppen gedaan moet worden.
2 Bij aan- en afvoer is er nu de mogelijkheid om een mestverwerking of mestscheiding in te voeren. De resultaten hiervan worden verwerkt in het scherm Mestplaatsing.