0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
 • English Global
 • English UK
 • Nederlands
 • Vlaams
 • Dansk
 • Français
 • Deutsch
 • Español

TMR-Tracker

U bent hier

TMR Tracker™ – Grip op voeren

Rantsoenen worden berekend tot twee tienden achter de komma. In de praktijk blijkt vaak dat het geladen rantsoen lang niet zo nauwkeurig is, waarbij afwijkingen tot 20% niet ongewoon zijn. Als verhoudingen binnen het rantsoen niet kloppen, dan is de benutting van het rantsoen veel minder en het effect van precies berekenen verdwijnt hierdoor. Met daarnaast schommelende voerprijzen en melkopbrengsten, is inzicht in voeren een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Om nog nauwkeuriger en consistenter te kunnen voeren, heeft UNIFORM-Agri in samenwerking met Digi-Star het TMR Tracker™ precisie-voermanagement systeem ontwikkeld. De combinatie van het managementsysteem van Uniform-Agri en TMR Tracker™ biedt extra handvatten om nauwkeurig te voeren, het voeren goed in beeld te krijgen en te verbeteren. TMR Tracker™ maakt het mogelijk om nauwkeurig alle voercomponenten te laden, te voeren en te analyseren. Het programma is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die voeren door met een voermengwagen of op een andere manier hun voer wegen. TMR Tracker™ past op elke bestaande voermengwagen met een ingebouwd weegsysteem.
TMR Tracker™ is een compleet voermanagementsysteem dat u in staat stelt voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie te verbeteren. . 

 

 

Wat doet TMR Tracker™ voor u?

TMR Tracker™ is een compleet voermanagementsysteem dat u in staat stelt voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie te verbeteren.

 • Invoeren: Voer ingrediënten in, stel rantsoenen samen en koppel deze aan de verschillende diergroepen.
 • Laden: Indicator toont te laden gewicht en groepsinfo. Ook nog te wijzigen op indicator met correcte verhoudingen van alle ingrediënten.
 • Monitoren, Analyseren en Bijsturen: : Daadwerkelijk geladen en gevoerde gewichten worden doorgestuurd naar de PC. Hierna kan het voerproces dagelijks gemonitord worden, wordt meer inzicht verkregen door verschillende analyses en kan er zo nodig direct bijgestuurd worden.
 • Koppeling met UNIFORM of andere Bedrijfsmanagement Software: Slechts in één programma groepswijzigingen doorgeven (Pro versie). Inlezen van melkproductie + krachtvoeropname voor nog krachtigere analyses (Pro+ versie) 
 

Voordelen TMR Tracker™

Verhoog de productie door consistenter en nauwkeuriger te voeren

 • Makkelijk rantsoenen aanpassen aan de hand Droge Stof Opname (DSO)
 • Verlagen van laadfouten
 • Diverse rapporten en analyses, ook voor uw voeradviseurs en partners: Direct bijsturen

Voerkostenmanagement

 • Vergelijk gepland rantsoen met werkelijk gevoerd rantsoen
 • Berekent dagelijks de voerkosten en Droge Stof Opname (DSO)
 • Bespaar op (kracht)voerkosten
 • Mogelijkheid tot registreren restvoer
 • Beheer van ingrediënten en voorraad
 • Inzicht in voernauwkeurigheid

Bevordert efficiëntie en arbeidsgemak

 • Een weeginrichting die tijdens het laden terugtelt naar nul; hoofdrekenen is overbodig en bekende voerbriefjes verleden tijd
 • On-the-go groepsaantallen aanpassen en totaal te voeren gewicht per rantsoen aanpassen

Management tools

 • Geïntegreerde e-Tracker functies om online gegevensuitwisseling met nutritionisten en adviseurs
 • Stel data in voor bestellen van ingrediënten
 • Makkelijk te lezen rapporten, tabellen en grafieken
 

Niveaus TMR Tracker™

Afhankelijk van de behoefte, zijn er 3 management niveaus te onderscheiden – Lite, Pro en Pro+ – welke gemakkelijk te upgraden zijn via internet naar gelang managementbehoefte.

Lite – Volg ingrediënten, stel rantsoenen samen en monitor voerkosten, pas Droge Stof makkelijk aan en volg Droge Stof Opname, controleer laadnauwkeurigheid door middel van laadrapporten en verkrijg inzicht in ingrediënt gebruik

Pro – Bevat ook mixer commando en restvoermanagement functies. Voorraadbeheer kan overzichtelijk bijgehouden worden. Voorgemengd voer mogelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid tot koppeling met UNIFORM of ander bedrijfsmanagementsoftware.

Pro+ – Inlezen van melkproductie en krachtvoergiften vanuit UNIFORM, grafieken in rapporten en nog meer analyses waaronder voerefficiëntie, inkomsten samenvatting per groep etc. 

 

Wilt u meer info over TMR-Tracker?  Neem dan contact op met ons verkoopteam!