0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Project: Rendement Ranking met NAJK

U bent hier

UNIFORM-Agri en NAJK organiseren in 2014 een nieuwe uitdaging voor melkveehouders: Rendement Ranking. In dit initiatief krijgen jonge ondernemers de uitdaging om, door het verbeteren van technische resultaten, het verborgen rendement op hun melkveebedrijven te verlagen.  Uit onderzoek is gebleken dat het verborgen rendement op kan lopen tot boven de vijf euro per 100 kg melk. Kun jij dit voorkomen door verbetering van de melkproductie, de vruchtbaarheid, de gezondheid en veevervanging? Op basis van jouw data wordt in het initiatief ‘Rendement Ranking’ het verborgen rendement op jouw bedrijf nauwkeurig berekend. Via scholing en masterclasses wordt er geprobeerd om dit verborgen rendement te verlagen. 

Bij de start van het project vindt er bij elke deelnemer een nulmeting van het verborgen rendement plaats. Hierbij ontstaat, afhankelijk van het aantal deelnemers, een ranking van 1 t/m 100. Na scholing en masterclasses wordt er eind 2014 opnieuw een ranking gemaakt, waarbij verwacht wordt dat iedereen zijn verborgen rendement heeft teruggedrongen. Ter stimulans biedt UNIFORM-Agri achteraf een korting aan die gelijk is aan het aantal posities dat de deelnemer is gestegen in de ranking.

Meer info over het project is via de NAJK website te vinden. 
In de bijlage staat het persbericht over het project Rendement Ranking.

De inschrijving voor dit project is inmiddels gesloten.