0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Nieuwsbrief februari 2016

U bent hier
In deze nieuwsbrief: tip van de helpdesk, slachtmeldingen, koppeling Reproplus en Freyr KI, gebruikersbijeenkomsten en ons onderwerp van de maand.

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief

februari 2016Tip van de helpdesk: wachttijden van medicijnen

Medicijnregistratie wordt een steeds belangrijker onderdeel van uw management. Het is belangrijk dat bij elk medicijn de juiste wachttijd staat. Wij willen u erop wijzen dat wachttijden kunnen veranderen door nieuwe testresultaten van medicijnen. Bij gebruik van het medicijn Depocilline is bijvoorbeeld in november 2015 de wachttijd van melk langer geworden en de wachttijd van vlees korter. Ons advies is om bij elke medicijnaankoop de wachttijd van het medicijn te controleren met de wachttijd van het medicijn in het UNIFORM-Agri programma.

Slachtmeldingen

Vanuit het veld hebben wij vernomen dat de NVWA momenteel erg streng controleert op wachttijden bij het aanleveren van een dier voor de slacht. Als u een dier aanlevert waarvan de wachttijd afloopt op de dag van slachten, dan loopt u het risico dat dit dier afgekeurd wordt door de NVWA op basis van de VKI melding. De NVWA doet niets met tijdstippen en telt standaard de eerste dag van de wachttijd niet mee, wat tot gevolg heeft dat er eigenlijk een dag extra geteld wordt. Houd hier rekening mee als u een koe aanlevert. De consequenties kunnen groot zijn; niet alleen uw dier wordt afgekeurd, maar u krijgt waarschijnlijk ook controle op uw medicijngebruik van de NVWA, een boete èn u kunt gekort worden op uw inkomenssteun. Dit in ogenschouw nemend adviseren wij u dringend om hier geen enkel risico mee te nemen en uw dieren één of enkele dagen later te leveren.

Daarnaast wordt er ook steeds strenger gecontroleerd op vervoer van verse koeien naar het slachthuis (men vergelijkt achteraf data uit het I&R systeem). Indien een dier te kort na kalven vervoerd is kunt u ook hiervan grote consequenties ondervinden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de NVWA.

Koppeling Reproplus en Freyr KI

Wanneer u uw koeien laat insemineren door Reproplus of Freyr KI, was u van ons gewend dat de inseminaties in uw UNIFORM software binnenkwamen via de melkcontrole óf doordat u de inseminaties zelf invoerde. We hebben goed nieuws, vanaf nu hoeft u niet meer te wachten op de melkcontrole of de inseminaties zelf in te voeren, want het is nu mogelijk de inseminaties rechtstreeks te ontvangen van Reproplus of Freyr KI. Om gebruik te maken van deze dienst moet u bij Reproplus of Freyr KI aangeven dat u graag inseminaties in uw UNIFORM software zou willen ontvangen.

Verder is het belangrijk dat u in de automate instelt dat de bestanden met inseminaties regelmatig verwerkt worden. Het verwerken van deze bestanden gaat op dezelfde manier als het verwerken van een melkcontrole (Verwerken EDI-NRS-berichten in de automate). Als u dit al ingesteld heeft, zullen de inseminaties op de ingestelde dagen en tijden worden ingelezen. Wanneer u twijfelt over deze instellingen kunt u contact opnemen met de helpdesk om de instellingen na te lopen en desgewenst te wijzigen.

Gebruikersbijeenkomsten

Ook de management gebruikersbijeenkomsten over de versie 5.1 zijn een groot succes! Bent u nog niet op één van onze bijeenkomsten geweest? Dan kunt u zich nog steeds aanmelden via de website of de knop hieronder!

Ik meld me aan voor de gebruikersbijeenkomsten!

Onderwerp van de maand: Begrotingsprognose

De melkprijs kunnen we niet beïnvloeden, inzicht in uw kostenplaatje wel. Speciaal daarvoor is de begrotingsprognose ontwikkeld. U vult voor de komende 2 jaar de vaste maandelijkse kosten in, deze zijn bij u bekend. Daarnaast kunt u ook de extra geplande kosten invullen, zoals geplande aankoop van vee, aankoop van voer, maïszaad, geplande aankoop van machines enz. Naast de uitgaves voert u ook de verwachte inkomsten in: de verwachte melkprijs, de verwachte productie, worden er nog koeien verkocht en ook de overige inkomsten uit bijvoorbeeld een neventak. Hoe secuurder de gegevens worden ingevuld, hoe correcter de prognose zal zijn. U heeft hiermee direct inzicht in welke periode er eventuele knelpunten zijn.

Hoe dit bovenstaande te werk gaat wordt u uitgelegd in onderstaande filmpje met ons onderwerp van de maand.

Begrotingsprognose

Verkoop


Guido IJpelaar
Verkoop Zuid Nederland
06 - 201 355 26
g.ijpelaar@uniform-agri.com


Tineke Sieperda
Verkoop Noord Nederland
06 - 519 876 46
t.sieperda@uniform-agri.com


Johan Vos
Verkoop TMR Tracker
06- 109 261 72
j.vos@uniform-agri.com
UNIFORM-Agri


Oostersingel 23
9401 JZ Assen
Tel.: 0592-39 49 59
Fax: 0592-39 49 99
Email: ellen@uniform-agri.com


Helpdesk: 0592 - 39 49 49
Email: helpdesk@uniform-agri.com


Of gebruik ons
contactformulier.


www.uniform-agri.com
Facebook
Website
Email
YouTube