0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Resultaten tevredenheidsenquete

U bent hier

In 2015 heeft UNIFORM-Agri  weer een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder een gedeelte van haar klanten. Wij vinden dit belangrijk omdat we graag horen van onze klanten waar zij tegen aan lopen of wat zij zien als verbetering voor het UNIFORM programma.

We zien in onderstaande tabel dat onze helpdesk dit jaar een betere score haalt op klantenservice en hulp bij vragen. Dat is goed om te horen. Uit de enquête is ook naar voren gekomen dat de klanten minder tevreden zijn over de bereikbaarheid van de helpdesk in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is bij ons bekend, want we zijn op dit moment onderbezet op de helpdesk waardoor u soms te lang moet wachten. We streven er naar om 80% van de telefoontjes binnen 2 minuten op te nemen en dat hebben we niet altijd gehaald. We begrijpen dat dit vervelend voor u is. Daarom zijn we op zoek naar nieuw personeel voor de helpdesk, zodat onze bereikbaarheid verbetert.

De UNIFORM App op de smartphone blijkt voor veel melkveehouders een welkome aanvulling op het managementpakket. De app wordt steeds meer gebruikt en de gebruikers zijn hier ook zeer positief over. Verder kwam uit de enquête naar voren dat nog weinig van onze klanten gebruik maakt van de gratis kringloopwijzer in het programma. Uit de enquête komt ook naar voren dat er steeds meer veehouders bezig zijn met het monitoren van hun voerefficiëntie. Ook hierbij kan UNIFORM-Agri u helpen, bij het in beeld brengen van de voerefficiëntie op uw bedrijf. Blijkbaar is nog niet goed bekend dat we daar een goede oplossing voor hebben.

In de enquête hebben wij onze klanten enkele opties voorgelegd die zij nog missen in het programma. Wat hieruit echt naar voren kwam, was een optie voor betere bewaking van mastitis door eerder een waarschuwing te krijgen per koe. We zijn bezig met deze optie en hopen hier dit jaar meer nieuws over uit te brengen. Deze optie is voor alle melkveehouders interessant want gezondere koeien betekent meer productie.