0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Fosfaatplanning

U bent hier

Hét onderwerp van 2018 is wel de fosfaatplanning. We krijgen vaak de vraag hoe we precies moeten rekenen. Helaas is dat ook voor ons nog steeds niet helemaal duidelijk en het beleid blijkt nogal eens te wijzigen. Toch willen we hierover een aantal zaken met u delen.

Nuka’s

Wanneer telt een kalf nu wel of niet mee?

Waar de RVO tot voor kort communiceerde dat nuka’s van melkvee (bestemd voor de mesterij) niet langer meetellen in de fosfaatplanning, staat nu op de RVO website sinds kort dat ze wél meetellen. Daarom hebben wij contact gezocht met RVO. Het huidige antwoord verraste ons: RVO heeft haar beleid omtrent nuka’s van melkvee herzien. Nuka’s tellen de eerste 14 dagen mee bij het jongvee, ná 14 dagen niet meer, omdat ze dan in een witvlees of roodvlees categorie mogen. Of dit antwoord definitief is moet nog blijken en is afhankelijk van het beleid dat RVO voert. We hebben deze vragen nog bij RVO uitstaan.

Vleesvee

Voor zover wij weten mag u een melkkoe die u zelf afmest, niet meer melkt en ook die niet meer gaat afkalven op vleesvee zetten. Zij valt dan onder code 120 en telt vanaf dat moment niet meer mee voor de fosfaatrechten. Dieren die op 2 juli 2015 op afmesten stonden hebben ook geen rechten gekregen. Het is wel belangrijk dat u zo’n koe dan ook echt niet meer melkt (dus geen melkgiften en afmelden in de melkcontrole!). Kalft het dier alsnog of heeft ze toch melkgiften dan heeft u haar onterecht op vleesvee gezet! Vrouwelijk vleesvee dat nooit gaat afkalven telt niet mee. Wordt zo’n dier echter geinsemineerd dan telt ze met terugwerkende kracht vanaf geboorte mee! Wij gaan er in UNIFORM vanuit dat alle vleesvee jongvee niet gaat afkalven.

Melk

In de media circuleren verschillende interpretaties over de hoeveelheid melk waar je mee moet rekenen. Voor zover wij weten hanteert de overheid dezelfde regel als bij het mestbeleid: geleverde hoeveelheid melk delen door het gemiddeld aantal melkkoeien. Wordt uw tank geleegd op 29-12 dan heeft u misschien geluk, maar misschien werd uw tank ook wel geleegd op 1-1. Wij hebben nooit gehoord dat hier dagcorrecties op plaatsvinden. Wat wel heel belangrijk is, is dat velen van u de hoeveelheid melk voor vaststelling van de rechten opgehoogd hebben door bezwaar aan te tekenen in verband met biest, penicillinemelk en melk gevoerd aan de kalveren. Als u dat gedaan heeft moet u daar ook nu naar rekenen! En zorg dat dezelfde hoeveelheid ook voor het bemestingsplan gebruikt wordt.