0592-39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Demo video's

U bent hier

Leer uw managementsoftware beter kennen wanneer het u uitkomt!

Regelmatig kiezen we binnen uw UNIFORM programma een specifiek onderwerp waarover we een demovideo maken. Dit kan een nieuw onderwerp zijn, maar ook een populair of ingewikkeld onderwerp. In deze korte video laten we u zien hoe u het maximale uit het onderdeel in uw programma kunt halen. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en de website zodat u op de hoogte blijft van de onderwerpen in de demo video's.

7
mei

UNIFORM-Financieel: splitsen van de rekening

 

In deze demovideo over de vernieuwde module UNIFORM-Financieel vertellen we hoe het mogelijk is om rekening te splitsen. Het komt wel eens voor dat een rekening onder verschillende btw-tarieven valt of dat het onder verschillende rekeningen ingeboekt moet worden. Hoe u dat moet doen, leert u in deze video.

7
mei

UNIFORM-Financieel: koppeling internetbankieren

 

In deze demovideo over de vernieuwde module UNIFORM-Financieel behandelen we de koppeling met internetbankieren. Zoals u gewend bent is er in de daginvoer de mogelijkheid om een bestand in te lezen en dit te verwerken in het programma. We bespreken in deze video hoe u dit kunt doen.

7
mei

UNIFORM-Financieel: daginvoer

 

In deze demovideo over de vernieuwde module UNIFORM-Financieel lichten we toe hoe de daginvoer werkt. We bespreken hoe u hier handmatig rekeningen kunt inboeken en hoe u verschillende instellingen kunt aanpassen.

 
18
apr

Demovideo: klauw bekappen

 

In deze demovideo leert u hoe u protocollen voor klauwbekappen en actielijsten kunt samenstellen in uw UNIFORM-Managementprogramma. We leren hoe we deze lijsten kunnen maken, hoe we koeien toe kunnen voegen die een klauwbekapping nodig hebben en hoe we ze weer van de lijst kunnen verwijderen. Kijk en leer hoe u het zelf kunt doen!

23
mei

Daginvoer

 

In dit filmpje kijken we naar [1.1] de Daginvoer, dit is de plek in het programma waar u de data invoer doet. We laten u naast een aantal voorbeelden een paar handige tips & tricks zien waardoor u data nog sneller kunt invoeren.

22
nov

Groepsinstellingen

 

Deze demovideo toont u de groepsinstellingen, zoals beschikbaar vanaf versie 5.3. Deze module geeft u meer flexibiliteit bij het maken van groepen, gebaseerd op uw criteria en de grootte van de groep.

29
okt

Feed Monitor in de praktijk!

 

Bekijk in deze video hoe de UNIFORM-Feed Monitor werkt in de praktijk!

23
jul

Ziektenanalyse

 

De ziektenanalyse is een nieuw onderdeel in het UNIFORM programma dat op verschillende niveaus het voorkomen van ziekten analyseert. U kunt op maandniveau, lactatiestadium en lactatienummer zien hoe vaak een bepaalde ziekte is geregistreerd. Daarbij is het bij elk getal mogelijk om op het ‘blauwe I’tje’ te klikken en te zien om welke koe het ging. Met deze nieuwe analyse krijgt u goed inzichtelijk welke problemen er spelen bij uw verse koeien.

30
apr

Feed Monitor

 

UNIFORM-Feed Monitor is onmisbaar voor elke melkveehouder die een gemengd rantsoen voert (TMR). Dit stand alone voermanagement systeem stelt u in staat voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie te verbeteren ZONDER INVESTERING in hardware!

30
apr

Feed Monitor in App

 

UNIFORM-Feed Monitor is onmisbaar voor elke melkveehouder die een gemengd rantsoen voert (TMR). Dit stand alone voermanagement systeem stelt u in staat voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie te verbeteren ZONDER INVESTERING in hardware! Deze overzichtelijke laadlijsten kunnen worden geprint, maar voor extra gebruiksgemak is het nu óók mogelijk om de laadlijst in uw UNIFORM App te bekijken, aan te passen en te bevestigen. Op deze manier kunt u dit eenvoudig bekijken op uw tractor of voermengwagen.

22
feb

Ziekte markeren

 

In deze video tonen wij een onderdeel dat beschikbaar is vanaf versie 5.3. Met deze tool is het heel gemakkelijk om een ziekte te markeren met een kleur. Koeien met deze ziekte krijgen dan deze kleur in lijsten, de app en op de dierkaart.

5
feb

Fosfaatplanner

 

In versie 5.3 zit de fosfaatplanner. Met de fosfaatplanner kunt u de fosfaatproductie op uw bedrijf heel nauwkeurig in kaart brengen en heeft u in één overzicht duidelijkheid waar u staat m.b.t. uw fosfaatrechten. De fosfaatplanner heeft toegevoegde waarde voor elke Nederlandse melkveehouder en is daarom voor iedereen met een onderhoudsabonnement gratis beschikbaar!

6
nov

Gecombineerde attentielijst

 

Deze video showt u alle basisinstellingen van de gecombineerde attentielijst. Met deze lijst krijgt u een overzicht van alle koeien met een speciale attentie. De gecombineerde attentielijst is hierdoor zeker één van onze favoriete lijsten!

11
sep

Speciale attentielijsten protocollen

 

In het demonstratie filmpje van deze maand laten we zien hoe u een speciale attentielijsten kunt maken voor protocollen op uw bedrijf. Bijvoorbeeld voor het preventief bekappen van uw koeien. De lijsten kunt u echter voor veel meer doeleinden gebruiken. Wilt u hulp bij het maken van een attentielijst voor het protocol op uw bedrijf, dan kunt u natuurlijk altijd de helpdesk bellen!

 

10
jul

Gezondheidsanalyse

 

Deze maand een filmpje over twee onderdelen van de gezondheidsanalyse. Wanneer u ziektes en behandelingen in het programma registreert dan kunt u dat later ook weer analyseren. In het filmpje laten we u zien hoe u dat kan doen met de Mastitisanalyse en het overzicht Ziektes/Preventief. Door gebruik te maken van deze analyses doet u medicijn registratie niet meer alleen omdat het moet, maar ook omdat u er zelf iets aan heeft!

2
mrt

Grondgebondenheid en mestverwerking

 

In versie 5.2 is een nieuw overzicht toegevoegd waarin de grondgebondenheid en mestverwerkingsverplichting op uw bedrijf wordt berekend. In het overzicht kunt u zien of u aan de amvb grondgebondenheid voldoet en hoeveel mest u moet verwerken. In het overzicht is het mogelijk om aan het begin van het jaar al te simuleren hoe u uit gaat komen. Bekijk het filmpje om te zien hoe u het overzicht en de simulatie mogelijkheid kunt gebruiken. 

12
jan

Koe waarde

 

Nieuw onderwerp van de maand over koe waarde. Het koewaarde overzicht is een verwachtingswaarde voor de toekomst en is een hulpmiddel om dieren te selecteren voor afvoer. Het geeft elke koe een waarde tussen de 1 en de 10 op basis van criteria die u zelf in kunt stellen. 
Het koewaarde overzicht is beschikbaar in de saldomodule en zit standaard bij de grote bedrijven module. 

1
dec

Dashboard instellingen

 

In het onderwerp van de maand deze keer het Dashboard. Dit onderdeel van het programma wordt door velen dagelijks gebruikt maar is vaak nog onjuist ingesteld. In het filmpje geven we uitleg over de verschillende onderdelen van het dashboard en laten we zien hoe u de instellingen van de lijsten en de kengetallen kunt aanpassen. 

7
nov

Voerinstellingen melk-voertabel

 

In dit filmpje laten we u zien hoe u de voerinstellingen van de Melk-voertabel kunt aanpassen met de daarbij behorende op en afbouw, minimale en maximale gift en minimale en maximale stijging.

Wilt u ook uw rantsoen aanpassen dan kunt u natuurlijk ook altijd onze helpdesk bellen voor assistentie. Tijdens de winterperiode is de helpdesk ook weer op maandag en woensdag avond bereikbaar. 

29
sep

App instellingen

 

De UNIFORM App wordt inmiddels door de meeste UNIFORM gebruikers dagelijks gebruikt. Deze maand laten we u in het onderwerp van de maand zien hoe u de instellingen van uw app kunt wijzigen. We laten u bijvoorbeeld zien hoe u de tekst grootte van de App kunt vergroten, hoe u het start scherm kunt wijzigen en hoe u de attentielijsten die in de App staan aan kunt passen.

Mocht u vragen hebben over de instellingen van de App dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de helpdesk! Heeft u de App nog niet, stuur dan een email naar ellen@uniform-agri.com en probeer deze een maand gratis!

29
aug

Melkcontrole overzicht

 

Het onderwerp van deze maand is het melkcontrole overzicht. Een overzicht dat de meeste melkveehouders elke 4 of 6 weken gebruiken. In het filmpje worden een aantal tips gegeven waardoor u nog meer informatie uit de melkcontrole resultaten kunt halen.

23
jun

Lijstgenerator

 

Met de lijstgenerator kunt u lijsten maken met daarop allerlei willekeurige gegevens van uw veestapel. De lijstgenerator is daardoor een zeer sterk onderdeel van het programma waar u al uw specifieke lijsten mee kunt maken die belangrijk zijn op uw bedrijf. Bij het maken van de lijsten kan gekozen worden uit veel verschillende items die onderverdeeld zijn in categorieën. De lijsten kunt u op eenvoudige wijze maken door de lijstgenerator wizard. Wanneer de lijst volledig naar wens is, kunt u deze opslaan. De lijst wordt de volgende keer dat u deze opent automatisch bijgewerkt.

30
mei

Melkproductiegrafiek

 

In dit filmpje laten we de mogelijkheden van deze nieuwe grafiek zien. In de Melkproductiegrafiek kunt u de melkproductie en BSK van uw veestapel over een periode of over een lactatie analyseren. Daarbij kunt u gebruik maken van vele filters, waardoor u bijvoorbeeld eenvoudig kunt zien hoe uw vaarzen het in de afgelopen periode hebben gedaan ten opzichte van de rest van de koeien. Maar ook hoe alle verse koeien het gedaan hebben ten opzichte van de koeien op het eind van de lactatie.

Dit overzicht is ideaal om ook eens met uw voervoorlichter te bekijken. Het geeft u een perfect beeld van de verbeterpunten qua voeren, maar laat ook mooi zien wat de gevolgen zijn als u bijvoorbeeld veranderingen heeft doorgevoerd in het transitiemanagement.

De Melkproductiegrafiek kan gebruikt worden met zowel melkcontrole als melkmeter giften. Heeft u melkmeters, dan is dit een prachtig overzicht om de investering in die melkmeters en de koppeling met het managementprogramma nog meer tot waarde te brengen. 

22
apr

Gewichtenanalyse

 

De gewichtenalayse is een nieuwe tool in UNIFORM 5.1. Met deze tool kunt u de groei van uw jongvee analyseren. U kunt bijvoorbeeld de best groeiende dieren vergelijken met de slechtste groeiende dieren. 

19
apr

Koppeling Kringloopwijzer

 

Een korte uitleg hoe u de koppeling met de Kringloopwijzer in uw UNIFORM-Agri managementsoftware kunt gebruiken.

10
mrt

Droogstandsanalyse

 

Het onderwerp van deze maand is de droogstandsanalyse. De droogstandsanalyse is een nieuw onderdeel in UNIFORM 5.1. Dit onderdeel zit standaard in UNIFORM Professional en kunt u vinden bij 4.10. Wanneer u UNIFORM Basic gebruikt, moet u de module gezondheidsanalyse hebben om de droogstandsanalyse te kunnen gebruiken. Heeft u deze module nog niet, maar wilt u deze wel uitproberen? Dan kunt u deze hier simpel een maand op proef aanvragen!

15
feb

Begrotingsprognose

 

De melkprijs kunnen we niet beïnvloeden, inzicht in uw kostenplaatje wel. Speciaal daarvoor is de begrotingsprognose ontwikkeld. U vult voor de komende 2 jaar de vaste maandelijkse kosten in, deze zijn bij u bekend. Naast de uitgaves voert u ook de verwachte inkomsten in. Hoe secuurder de gegevens worden ingevuld, hoe correcter de prognose zal zijn. U heeft hiermee direct inzicht in welke periode er eventuele knelpunten zijn. Hoe dit bovenstaande te werk gaat wordt u uitgelegd in het filmpje met ons onderwerp van de maand februari 2016.

21
jan

App

 

Het onderwerp van de maand januari 2016 is de UNIFORM App. In een kort filmpje leggen we u de belangrijkste functies van onze populaire app uit. Heeft u de UNIFORM App nog niet? Mail dan snel naar ellen@uniform-agri.com om deze een maand gratis te proberen.

30
jul

Celgetal analyse

 

Deze maand behandelen we het onderwerp: celgetal analyse. Een compleet overzicht in het pakket met hierop alle melkkoeien met hun celgetal van de laatste melkcontroles. 

28
jun

Droogzetten met behandelplannen

 

Voor de maand juni behandelen we het onderwerp: droogzetten met behandelplannen. In de video ziet u hoe u gemakkelijk een behandelplan aan droogzetten kan koppelen en daardoor de invoer van data sneller kan maken. 

25
mei

Voerberekening aanpassingen in versie 5

 

Deze maand wordt er gekeken naar de nieuwe mogelijkheden in de voermodule in versie 5.0. De stijging en daling van het voer is hier in aangepast. 

27
apr

Afvoeranalyse

 

Het onderwerp van deze maand is de afvoeranalyse. Er wordt gekeken hoe er overzichten kunnen worden gemaakt van waarom dieren zijn afgevoerd. Was het om de leeftijd, lactatiestadium of hun gemiddelde levensproduktie. Al deze informatie kunt u vinden in de afvoeranalyse.

3
mrt

Vruchtbaarheidsanalyses

 

Voor de maand Maart is het onderwerp: vruchtbaarheid. In de demo video worden de verschillende overzichten die we in het pakket hebben over vruchtbaarheid getoond en uitgelegd. Ook worden de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen (USA-KPI) uitgelegd die standaard in de grote bedrijven module zit. 

3
feb

Activiteitenplanner

 

Deze maand is het onderwerp van de maand de activiteitenplanner. Dit is een zeer krachtig onderdeel van het programma dat voor iedereen beschikbaar is. Met de activiteitenplanner is het mogelijk om een bepaalde activiteit op de attentielijst te tonen. Deze activiteiten kunnen worden weergegeven op basis van koekalender gegevens zoals status, leeftijd, een behandeling of ziekte.

10
dec

Dashboard

 

Het dashboard is het onderdeel van de nieuwe versie 5.0 dat u het eerst ziet na het installeren. In dit filmpje vertellen we wat er allemaal op het dashboard staat en hoe u het naar uw eigen wensen kan instellen. In de nieuwe versie is het dashboard flink vernieuwd, naast de koekalender attenties kunt u nu bijvoorbeeld ook de attenties van de processcomputer meteen op het dashboard zien. Ook is het mogelijk om zelf in te stellen van welke kengetallen u grafieken en knoppen wilt laten tonen. Wist u al dat het ook mogelijk is om een grafische voorspelling voor de komende 10 dagen te bekijken? Ook dat is onderdeel geworden van deze versie. Bekijk het filmpje en probeer het in uw eigen programma! Mocht u vragen hebben of wat hulp nodig hebben bij de instellingen, dan kunt u natuurlijk even met onze helpdesk bellen!

 

6
nov

Vaccinatie programma

 

In het UNIFORM-Agri programma kunt u vaccintatieprogramma’s maken. In dit filmpje laten we u zien hoe een programma voor de BVD enting van jongvee eenvoudig op de attentielijst kunt zetten waardoor u zeker bent dat u geen dieren zult vergeten. Ook laten we zien dat het daarna heel eenvoudig is om de behandelingen te bevestigen, zo heeft u met een paar muisklikken alle invoer weer klaar. Mocht u naar aanleiding van dit filmpje vragen hebben dan kunt u altijd bellen met de helpdesk.

2
okt

Groepen en groepsinstellingen

 

In het UNIFORM-Agri programma worden dieren in verschillende groepen geplaatst op basis van koe kalender wijzigingen bijvoorbeeld een afkalving of droogzetting. Om op basis van productiegroepen te voeren kunnen groepsindelingen ook worden gedaan op basis van lactatienummer, lactatiedagen, melkmeterproductie en dagproductie (melkcontrole). Daarbij kan ook nog rekening worden gehouden met een maximale groepsgrootte.