+31 (0) 592- 39 49 59ellen@uniform-agri.com
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Nyt i version 5.3

Du er her

De nyttigste tilpasninger i version 5.3 for dig præciseret.

Herunder finder du en oversigt over alle nyttige og for dig mest vigtigste tilpasninger i version 5.3. Den nye version bliver leveret gradvist. Du kan kontrollere, om disse er tilgængelige for dig, hvis du går til [Hjælp]> [Kontroller for opdateringer] i din program.

Nyt: Opdater dashboard

Klik på knappen med de to pile (synkroniserings knap) for at opdatere dashboard.
Dashboard

Nyt: Goldningslist

For at se Goldningslisten, skal du klikke på tandhjulet med indstillinger som står ved Goldning.
Du kan nu vælge, om du ønsker at vælge Aktionskalender eller Køer til at golde.
Dashboard

Listen ’Køer til at golde’ vil vise de seneste tre celletal og den nyeste mælkeydelse pr. ko.
Dashboard

Ændret: Ukomplet salg

For at deaktivere advarslen om ukomplet salg, kan du fjerne flueben ved indstillinger I boksen to do under processen i Dashboard.
Dashboard

Nyt: Grupper

For at gøre det lettere at arbejde med grupper, er der oprettet et separat menu item under [1.11 Dyre gruppering], gruppens indstillinger findes under [Manage Groups/Administrere grupper] og [Indstillinger]. På denne list er alle dyr og deres grupper.
Grupper

I [Indstillinger] er det nu muligt at sætte køer og kvier i en Fokusgruppe før kælvning.
Grupper

Når du vælger fanen [Advanceret] i Indstillinger, tilbyder programmet nu mange flere muligheder for at sammensætte grupper baseret på flere kriterier. For eksempel, er det muligt at lave en gruppe med høj ydelse baseret på et 7-dages gennemsnit over en bestemt antal kg mælk, men op til et maksimum antal dage i laktation.
Grupper

Det er nu muligt at udskrive de dyr, der er `omgrupperet’. Sæt flueben ved Udskriv i boksen egenskaber. Denne opgave kan også aktiveres i Automatisk, så listen automatisk udskrives på den ønskede dag og klokkeslæt.
Grupper

Nyt: Analysere grupper [5.18]

Grupper analysering rapporter er nu tilgængelig i store bedrifter modulen. Med denne nye rapport kan du overvåge, hvor længe dyr er i en gruppe, hvilken gruppe de var i tidligere og hvis der er tilbageholdelsestid. I egenskaber kan du gemme forskellige lister ved at klikke på ’Gem preset som’
Grupper
Grupper

Ændret: Display af Staldregistrering

Visninger af de daglige registreringer er nu mere tydeligt og giver mere plads til yderligere dataindtastning.
Daglige Registreringer

I den første boks vises altid koens nummer, navn, handling og dato. Du kommer derefter altid i den anden boks for at indtaste yderligere data.

Ændret: Registrering i Staldregistrering

For at gøre det endnu nemmere kan du indtaste navn, øremærke eller dyrnummer i feltet med nr. for at gå til den rigtige dyr.
Daglige Registreringer

Når du indtaster hårfarve, går indtastning af den første bogstav i hårfarven ikke længere til den første i listen med det bogstav men den går til den mest brugte. Denne ændring gælder også for slagtnings årsager.
Daglige Registreringer

Kønssorteret sæd kan nu indtastes nemmere. Det er blevet et særskilt felt i stedet for en mulighed, der altid var under den type inseminering.
Når i generelle indstillinger - Reproduktionskalender - Brunst indstillingen 'Registrer Brunstsignalerings detaljer' er angivet kan men tilføj en kommentar til kælvningen og til kalven.
Når et dyr stadig har en tilbageholdelsestid på slagtnings tidspunktet, vises en advarsel under indtastning af salget.

Ændret: Aktions Kalender [1.3.11]

Det bliver til en ny måde at arbejde med Aktions Kalender. Reproduktionskalender alarmer, opgaver og individuelle alarmer kan nu ses.
Rækker, kolonner eller celler kan vælges eller kombineres, så udskriftslisten med dyr vil indeholde nøjagtigt de dyr, der skal være på listen
Daglige Registreringer

Til behandling, vaccination og synkroniseringsprogrammer er det muligt at vise de 'planlagte' dyr ved siden af 'startet' og ikke 'startet'.
I denne version kan synkroniseringsprogrammer også opsættes til kvier, i stedet for kun til lakterende køer. Aktionskalenderen vil derfor præsentere dyrene hermed.

Ændret: Kappa-Kasein

Mulighed til at vælge genotype af en ko til proteiner Beta-Kasein og Kappa-Kasein har været tilgængelig siden udgivelsen af version 5.2. I 5.3 opdateringen, er genotyperne AE, BE og EE nu tilgængelige som valgmuligheder.
Dette kan vælges på [1.2 Staldtavle] -> [Tab:Generel] valg [Rediger] -> [Tab:Ekstra]
Forklaring: Kappa-Kasein er et af de mælkeproteiner, der er vigtige for osteproduktionen og forekommer i forskellige genotyper. De mest almindelige alleler er A, B og E. Ved avl af en ko og tyr passerer A-, B- eller E-allelen til efterkommeren, som derfor er bærer af AA-, AB-, BB-, AE-, BE- eller EE-genotypen.
Staldtavle

Nyt: Søg på Transponder nr 2, 3, 4 osv.

På staldtavle [1.2] kan du søge efter et dyr ved at klikke på forstørrelsesglasset.

På anmodning fra mange kunder med flere transpondernumre er det nu muligt i version 5.3 at søge på transponder nummer 2, 3, 4 osv. Vælg den transponder, du vil søge efter, og indtast transpondernummeret.
Staldtavle

New: Drægtighedsperiode på staldtavle

Fanen reproduktion viser nu intervallet efter hver kælvning dvs. drægtighedsperiode.
Staldtavle

Nyt: Filter Staldtavle


Nu har du mulighed til at filtrere Staldtavle på status. På dashboard skal du vælge et dyr fra en af listerne, så vil du blive tage med til Staldtavlen. Brug de grønne pile til at navigere gennem listen over dyr med samme status.
Staldtavle
Hvis du vil se et dyr med en anden status, kan du indtaste nummeret i søgefeltet eller klikke på de blå bogstaver, og staldtavlen vil ikke længere have et filter.

Nyt: Sundhed i Listgenerator [5.3]

To kategorier er blevet tilføjet til listegeneratoren, 'Sygdomme' og 'Behandlinger'
Sundhed

Nyt: Ko farver

Denne funktion er lavet for at kunne hurtigt identificere en ko på en liste, i appen eller på staldtavle, der har en bestemt sygdom eller tilstand.
For at tilføje en farve, gå til Sygdomsliste [1.6] og vælg derefter [rediger] eller dobbeltklik på sygdommen.
Sundhed
Gå til fanen [Farver], vælg 'Vis farve' og vælg farven. Farven kan derefter trækkes tilbage efter et antal dage, hvis det er nødvendigt.
Farven vises i Staldtavle, Aktions Kalender og App.
Sundhed

Nyt: Analyse af sygdomme [4.34]

Analyse af sygdomme er en ny del i UNIFORM-programmet, der analyserer hyppigheden af sygdomme på forskellige niveauer. Du kan se, hvor ofte en bestemt sygdom er registreret om måneder, efter dage i mælk og pr. laktationsnummer. Det er muligt at klikke på det blå informationsikon ved hvert nummer for at se, hvilken ko den tilhører
Sundhed

Ændret: Goldningsanalyse [ 4.10]

I køer til at golde [4.10.4] kan du nu vælge mælkeproduktion. Vælg [Egenskaber] for at vælge mellem dagsydelse mælkemåling, ydelseskontrol (YKTR) eller 7 dages gennemsnit.
Sundhed
Goldningsbehandling/Malkeydelse [4.10.2]: mulighed for at filtre på laktation, de 2. laktation køer kan adskilles fra de ældre dyr til dataanalyse. Det er også muligt kun at analysere på brugte behandling. For eksempel Antibiotika (for analysen er det ligegyldigt hvilken som helst) versus kun en forsegling.
Sundhed

Ændret: Medicin registrering

Når du bekræfter behandlinger, kan du nu justere et antal elementer. [Gruppe indberetninger] - [Sygdom/ behandlinger] -> Bekræft behandlinger: Højreklik på kolonneplanen, dato eller beløb, du kan derefter justere hele rækken. Nyttig til behandlinger, hvor mængden af medicin du bruger, ikke er den samme for alle vægtklasser.
Sundhed
Medicinforbrug [4.6]: Forhåndsvisning viser på den sidste side et resumé af alle lægemidler og mængder, der anvendes.
Sundhed
Tilbageholdelsesoversigt [4.9]: I [Egenskaber] er det nu muligt at vælge en periode, hvor du vil se tilbageholdelsestiderne, og ikke kun til de dyr, der stadig har tilbageholdelsestid, men også køerne med en historisk tilbageholdelsestid.
Sundhed
Medicinlager [4.8]: knappen 'Tilpasning' er blevet tilføjet. Dette giver dig mulighed for at se, hvilken tilpasning der er foretaget for hvilken medicin.
Sundhed

Ændret: Dyrlægens kontrolliste [10.1]

I [Egenskaber] under fanen [Årsag] er det nu muligt at indtaste en til hver årsag. I stedet for den standardforkortelse, som programmet selv finder på, får du den beskrivelse på listen.
Sundhed
For hver preset list kan de nu sætte en flueben ved 'kontrolleret af dyrlæge'. En liste med sundhedsproblemer kan for eksempel være forskellig fra en liste med dyr med frugtbarhedsproblemer.
Hos dyr, som har dragt status minus (Dr-) eller har en ukendt dragtstatus (?), er dagene siden drægtighedskontrollen nu vist.

Nyt: Goldningsperiode længde kvier

Du kan nu indstille en anden goldningsperiode for kvier. En kvier får derefter en tidligere forventet goldningsdato, dermed bliver dyret reduceres tidligere i kraftfoder, og kommer den også tidligere på attentions kalender til goldning.
Dette kan indstilles i: [Programindstillinger] -> [Generelle indstillinger] -> [Reproduktionskalender] -> Fane [Goldning]
Reproduktion

Ændret: sæt køer i brunst på Aktionsliste

Muligheden til at indstille antallet af dage efter en tidligere brunst / inseminering, at et dyr kan vende tilbage til Aktionsliste, er nu tilgængelig i programindstillinger.
Dette kan indstilles i: [Programindstillinger] -> [Generelle indstillinger] -> [Reproduktionskalender] -> Fane [Brunst]
Reproduktion

Ændret: Køn sorteret sæd på lager [7.2]

De er nu muligt at oplagre kønsbestemt sæd.
Reproduktion

Ændret: Reproduktions Analyse [3.1]

I Reproduktions Analyse oversigt vises antallet af aborter nu sammen med et gennemsnit for den valgte periode.
Reproduktion

Ændret: Reproduktions Nøgletal (USA) [3.11]

I Reproduktions Nøgletal (USA) viser kolonne aborter nu dage efter insemination i stedet for laktationsdage.
Reproduktion

Desuden bliver synchroniseringsprogrammer knyttet til brunst tegn, vises i conception rate.

Ændret: Mulighed til at importere Avlsplan


Reproduktion

Nyt: Skjult udbytte


Analysen af skjult udbytte [11.13] er flyttet til et nyt sted i programmet og kan findes under [11.13] i Økonomi Modulen.

Den Skjulte Udbytte Analyse beregner, hvor meget overskud eller penge der går tabt månedligt og årligt ved ikke have et optimalt udførelse. Beregningen er baseret på nøgletal for frugtbarhed, sundhed og mælkeproduktion.
Omkostninger

Nyt: Listgenerator


• Forrige dyrnr. tilføjet
• Alder ved 1. inseminering tilføjet
• Rugemødre tilsat
• Sidste aborttidspunkt nuværende laktation er tilføjet
• Sidste aborttidspunkt (periode) tilføjet
• Antal aborter i levetid tilsat
• Official Top Produktion baseret på ydelse kontrol resultater tilføjet
• Top produktion baseret på mælkemåler tilføjet

• Cloud upload funktion har nu muligheder for mere end en Dropbox, ftp eller begge dele. Brugeren kan nu sende deres backup til forskellige konsulenter på samme tid