050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Extra modules Basic

You are here

Koppeling procescomputer

In Nederland en Belgie zijn inmiddels meer dan 3000 agrariërs die gebruik maken van onze software. Het managementpakket is sterk in alle soorten koppelingen met procesapparatuur dit is mede te danken door de nauwe samenwerking met alle melkmachinedealers. 
Daarnaast kan UNIFORM-Agri koppelen aan bijna alle soorten voercomputers, melkmeters- en robots en activiteitsystemen, ongeacht het merk. Ook is het mogelijk meerdere merken te koppelen aan 1 managementpakket.
Neem voor uw specifieke situatie contact op met uw vertegenwoordiger.

Flemish

Saldomodule

De saldomodule bevat verschillende overzichten die aspecten weergeven van het saldo op uw bedrijf.
In het overzicht dagopbrengst - voerkosten kunt u zien wat de voersaldo's per koe zijn. Daarnaast kunt u het voersaldo ook
analyseren per groepsnummer, lactatienummer, lactatiedagen of per maand van afkalven. Het overzicht melkopbrengst –
voerkosten geeft u een beeld van het voersaldo voor de gehele veestapel. U kunt dat vervolgens eenvoudig per maand, kwartaal
of jaar vergelijken.

Flemish

Dierenarts controlelijst

De controlelijst voor de dierenarts is een attentielijst die alle melkkoeien en/of jongvee vermeld die extra attentie van
de dierenarts en/of veehouder vragen. Welke dieren er wanneer voor welke controle op moeten komen kan via een
instellingenscherm volledig afgestemd worden op uw eigen bedrijfssituatie.

Flemish

Voeren

Een goede productie begint met een goed rantsoen. In het UNIFORM programma heeftu vele mogelijkheden om tot een goed basisrantsoen te komen met een bijpassende krachtvoergift per individuele koe.
Met een koppeling kunt u deze krachtvoergift
doorsturen naar de voerbox.
De volgende voer methoden kunnen worden gebruikt:
• Globale opgave
• Nauwkeurige opgave
• TMR voeren
• Melkvoertabel
• Vaste curve
• B+ Systeem
• Voerexpert
• Saldovoeren
• Handmatig invoeren van krachtvoeradviezen.

Flemish

Lijstgenerator

Met de lijstgenerator kunt u lijsten maken met daarop allerlei willekeurige gegevens van uw veestapel.

Flemish

BSK-analyse

De BSK module is een zeer krachtige module waar u veel informatie uit kunt halen en via de koppeling met de melkmeting 
alle dagen gegevens kunt ontvangen. Zo kunt u snel inspelen op de gevolgen van een bedrijfsverandering zoals bijvoorbeeld 
een andere manier van voeren. 

Flemish

Gezondheid

In de gezondheidsanalyse worden de gezondheidsregistraties die u in de daginvoer invoert, en de celgetal gegevens van de 
melkcontrole geanalyseerd

Flemish

Fokkerij

Ook voor de fokkerij liefhebbers heeft UNIFORM een menu-item in het programma. In het onderdeel fokkerij kunt u onder
andere het officiële bedrijfsoverzicht bekijken, wat u binnen krijgt via EDI-NRS. Het dieroverzicht geeft daarnaast alle dieren
afzonderlijk weer, met per dier alle gegevens die op het gebied van fokkerij indexen bekend zijn. Op de stamboom kunt u
per dier de afstammelingsgegevens zien. Tevens staan daar de fokwaarden en gegevens van de vader, moeder, vaders vader
en vaders moeder.

Flemish

Mobiele software

We hebben verschillend mobiele oplossingen voor u beschikbaar. We zijn begonnen met de PDA-module en het meest moderne is nu de UNIFORM-App. Hieronder vindt u van elke module een beschrijving. 

Flemish

Vruchtbaarheid

Er is een overzicht van alle vruchtbaarheidskengetallen, een overzicht van de vruchtbaarheid-statussen, en een inseminatieanalyse.

Flemish