050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Maart: Attentielijst

You are here

Voor de maand maart is het onderwerp de attentielijst, we gaan hierbij kijken naar het instellen en opslaan van verschillende lijsten. We merken dat veel van jullie de attentielijst maar op één manier gebruiken, er zijn echter zoveel verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld om een lijst te maken voor al het jongvee dat geïnsemineerd mag worden of een takenlijst voor een medewerker waarop bijvoorbeeld alle dieren staan die 90 dagen voor de droogstand bekapt moeten worden. 
U kunt een filmpje over het onderwerp van de maand hier vinden en onze helpdesk zal u, als het rustig is, iets meer over de mogelijkheden van de attentielijst vertellen in de maand maart.