050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Fokkerij

You are here

Ook voor de fokkerij liefhebbers heeft UNIFORM een menu-item in het programma. In het onderdeel fokkerij kunt u onder
andere het officiële bedrijfsoverzicht bekijken, wat u binnen krijgt via EDI-NRS. Het dieroverzicht geeft daarnaast alle dieren
afzonderlijk weer, met per dier alle gegevens die op het gebied van fokkerij indexen bekend zijn. Op de stamboom kunt u
per dier de afstammelingsgegevens zien. Tevens staan daar de fokwaarden en gegevens van de vader, moeder, vaders vader
en vaders moeder.
Daarnaast zit er in het onderdeel fokkerij een overzicht van de genetische vooruitgang op uw bedrijf. Hier zijn de gebruikte
fokstieren weergegeven met de gemiddelde genetische voor- of achteruitgang die zij gebracht hebben bij uw koeien. Daarbij
wordt ook per dochter de procentuele genetische vooruitgang per fokwaarde weergegeven ten opzichte van de moeder.
Een veel gebruikt onderdeel van de fokkerij module is de inseminatieplanner, daarbij kan handmatig, of op basis van
triple A-waarden, paringen worden gemaakt. Hierbij wordt meteen gecontroleerd op CVM-gebrek en inteelt. Als de planning
is gedaan, komen bij de daginvoer alleen de eerste en tweede keuze naar voren (dus niet meer de complete lijst).
De planning van de inseminaties kan worden afgedrukt en eventueel in de stal worden opgehangen.