050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

BSK-analyse

You are here

De BSK module is een zeer krachtige module waar u veel informatie uit kunt halen en via de koppeling met de melkmeting 
alle dagen gegevens kunt ontvangen. Zo kunt u snel inspelen op de gevolgen van een bedrijfsverandering zoals bijvoorbeeld 
een andere manier van voeren. U ziet meteen in het overzicht wat de gemiddelde BSK is per lactatiestadium. Het doel is om 
de BSK zo vlak mogelijk te houden over de gehele lactatie. Door de grafiek zult u snel opmerken wanneer er iets mis gaat. 
Heeft u geen koppeling met melkmeting dan kunt u de gegevens per melkcontrole naast elkaar zetten. In de grafiek kunt u 
koeien die ver boven of onder het gemiddelde zitten ook snel opmerken. Net als alle andere grafieken in het programma is 
ook deze grafiek interactief, wanneer u de muis op een blokje zet ziet u meteen om welke koe het hier gaat, klikt u erop dan 
gaat u meteen naar het overzicht van de melkcontroles op de dierkaart van de desbetreffende koe.